Porušení provozního řádu spočívá podle Jiřího Turka z oddělení odpadového hospodářství ústecké ČIŽP v tom, že firma nedodržela tvar ani maximální stanovenou výšku skládky. Současně její provozovatel překročil stanovené množství odpadů určené na technické zabezpečení skládky. ČIŽP následným podrobnějším šetřením zjištěného nezákonného jednání subjektu a provedením odběrů vzorků v lokalitě zjistila kontaminaci podzemních vod a horninového prostředí v okolí skládky.

Podzemní vody byly kontaminovány
Společnost Eurosup se proti pokutě odvolala k ministerstvu životního prostředí, , to však potvrdilo správnost rozhodnutí ČIŽP.

„Maximální výška skládky po ukončení skládkování byla oproti projektové dokumentaci překročena o 10 metrů a nebyly dodrženy ani předepsané sklony svahů skládky. Tím došlo k ohrožení stability skládky a k možnosti úniku znečišťujících kontaminantů do bezprostředního okolí skládky. Kontaminace podzemních vod a horninového prostředí v okolním prostoru skládky byla následně prokázána kontaminačním průzkumem provedeným v okolí skládky. Navíc nedodržení tvaru a výšky tělesa skládky představuje i vizuální a estetické narušení prostředí,“ vysvětlil podrobněji důvody rozhodnutí Jiří Turek.

Prokuristka kladenské společnosti Taťána Dytrychová odmítla po telefonu Deníku poskytnout vyjádření k udělení vysoké pokuty.

Ta však není první sankcí pro firmu v souvislosti s vrbičanskou skládkou. „V posledních pěti letech musela ČIŽP s ohledem na zjištěné opakované porušování povinností ze strany provozovatele skládky uložit již čtvrtou pokutu. I v předchozích případech šlo o porušení základních povinností při provozu zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů,“ sdělil Jiří Turek s tím, že do současnosti jsou v právní moci pokuty v celkové výši 2 030 000 Kč.

Na skládce také opakovaně docházelo k požárům. Hasiči museli nebezpečný odpad prolévat těžkou pěnou. V současnosti na uzavřené skládce probíhá její sanace. „Rekultivační práce spějí k položení fólie,“ sdělil Josef Henych, starosta Vrbičan, kterým pozemek patří.