Nejvyšší pokuta, jakou kdy stavební úřad v Litoměřicích udělil za nepovolenou stavbu. Takový osud potkal žlutošedou průmyslovou halu za kruhovým objezdem u mostu Generála Chábery. Její majitel má zaplatit sankci v řádu statisíců korun, přesnou sumu úřad nesdělil.

Stavební úřad při stanovení vysoké částky zohlednil, že hala pod vrchem Radobýl je na hranici chráněné krajinné oblasti a že investor nereagoval na jeho výtky. „Stavbu jsme zjistili minulý rok v květnu a opakovaně vyzývali majitele k zastavení prací,“ připomněl vedoucí úřadu Jan Nejtek. Ten však neuposlechl a budovu přesto dokončil.

Halu nechal postavit podnikatel Jiří Douša. O dodatečné povolení si požádal po dostavbě a úřad to schválil. „Je to možné v případě, že budova není v rozporu s územním plánem a žadatel získá kladná stanoviska všech dotčených orgánů,“ vysvětlila Michaela Bubeníčková z městského úřadu.

Úřad majiteli před dodatečným povolením nařídil, co musí na stavbě dotáhnout. „Všechno jsem splnil, jinak by to nebylo zkolaudováno,“ podotkl Douša, který v hale 2. července otevře maloobchod a velkoobchod s elektromateriálem.

Majitel problém nevidí

Pokuta padla už před několika měsíci a Douša se v zákonné 15denní lhůtě odvolal ke krajskému úřadu. Správní řízení Doušu zatím finančně nezasáhlo. Svůj postup považuje za bezproblémový a naznačuje, že tahanice s úřadem může mít osobní pozadí. Nespecifikoval však jaké.

Podle Nejtka bude rozhodnutí krajského úřadu konečné. V případě potvrzení pokuty však majitel může ještě podat žalobu ke správnímu soudu. „Termín rozhodnutí krajského úřadu nyní nelze předvídat,“ dodal Nejtek s tím, že ho však očekává v řádu několika měsíců.

Halu stavěla otrokovická společnost Unihal. Ještě loni v říjnu naznačil její jednatel, že vůči společnosti majitel nevyrovnal všechny závazky. To už však neplatí. „Vše je již v pořádku,“ ujistil vedoucí realizace Jaroslav Mňačko. 

Hala, která je mnohým občanům trnem v oku, vyvolala na stránce města na sociální síti opět emoce. Lidem se pokuta nezdá dostatečná a volají po demolici. „Jen komedie. Když je postavená načerno, tak zbourat a dát pozemek do původního stavu,“ napsal například Martin Matura.

Pro podobné apely má pochopení tajemník městského úřadu Milan Čigáš. Upozorňuje však, že stavební úřad musí postupovat podle platné legislativy. „Jedinou cestou je novela stavebního zákona nebo zcela nový stavební zákon a inspirace například ze Slovenska. Tam nejde dodatečně povolit žádnou stavbu,“ dodal Čigáš.

Poslední velkou pokutu dal litoměřický stavební úřad před několika lety. Byla za nedodržení stanovených podmínek investorem stavby supermarketu Interspar v galerii Na Soutoku. Podle Nejtka byla i tak několikanásobně menší než ta, kterou dostal Douša.