Podle sdělení zástupců roudnického městského úřadu je to vůbec poprvé v historii, co se město rozhodlo takto radikálně řešit dluhy, které nájemníci městských bytů mají vůči městu.

Tyto dluhy se tiž vyšplhaly na několik milionů korun. Kvůli tomu se vedení města rozhodlo zřídit funkci interního exekutora.

„Je to zaměstnanec úřadu, a jeho hlavním úkolem je významnou část pohledávek městu Roudnice nad Labem zpátky vymoci. Město jednalo s klasickými exekutory, ale vzhledem k tomu, že náklady na exekuci musejí být zaplaceny bez ohledu na to, kolik pohledávek a v jaké výši exekutor vymůže, rozhodlo se město zvolit vhodnější řešení, jak dluhy vymáhat,“ vysvětlil Tomáš Pokorný, mediální zástupce města Roudnice nad Labem.

Řešit pohledávky formou interního exekutora je podle vedení Roudnice výhodné jak pro dlužníka, tak pro věřitele. V případě, že dlužník dluh zaplatí, nehradí žádné náklady na exekuci.

V opačném případě ho ale čeká mnohem nepříjemnější řešení - ať už klasický exekutor, či soud.

Podle starosty Roudnice Josefa Bakeše dosud dluhy nikdo nevymáhal. „Protože se chceme chovat jako řádní hospodáři, musíme přistoupit i k nepopulárním krokům,“ konstatoval starosta.

Exekutor však nebude navštěvovat každého, kdo městu dluží. „Návštěva interního exekutora je jedním z posledních řešení. Týká se chronických dlužníků, kteří nereagovali ani na tři výzvy,“ řekl místostarosta Roudnice nad Labem Luboš Matek.

Poprvé vyrazil exekutor k takovým dlužníkům v sobotu. Rozhodně nemá jít o poslední „návštěvu“. Jednou z činností interního exekutora jsou také kontroly městských bytů. Společně se zástupcem správce městského bytového fondu ověřuje, kdo v bytech bydlí.

„Zahájili jsme sérii rozsáhlých kontrol městských bytů. Našim cílem je bojovat proti nelegálním podnájmům. Nájemníci musejí počítat s tím, že pokud zjistíme, že v bytě, který mají od města pronajatý, žijí osoby bez vědomí města, bude s nimi nájemní vztah ukončen, případně neprodloužen. Nebudeme tolerovat stav, kdy občané neoprávněně dále pronajímají městské byty, a to dokonce za několikanásobně vyšší nájemné,“ uvedl Luboš Matek.

Podle Josefa Bakeše jsou tyto kontroly nezbytné kvůli tomu, že záměrem města je dát bytový fond do souladu s nájemními smlouvami.