"Na různé akce jezdíme pravidelně, naposledy jsme například byli na akci Ukliďme Česko. Snažíme se tím dokázat, že tito chlapci mohou být pro společnost i prospěšní, že jen neberou, ale umějí i dávat,“ říká vedoucí vychovatel Jan Horáček.

Chlapci pod dohledem vedoucího vychovatele a vychovatele Vítězslava Nekvinda odklízeli suť z bývalého hradního paláce. Jednotvárnou činnost krumpáčů a lopat občas přerušil nález střepů keramiky, skla nebo kusů zvířecích kostí. Všech šest hochů se na práci na hradě přihlásilo dobrovolně a je to pro ně vítaná změna od běžného režimu v ústavu. „Pro chlapce máme připravené týdenní plány akcí a oni sami se rozhodnou, které aktivity se chtějí účastnit. Navíc si mají hoši možnost tyto plány spoluvytvářet a sami navrhovat, co bychom mohli udělat,“ upřesňuje Horáček.

V boletickém zařízení jsou internováni pachatelé závažné trestné činnosti, kterou však spáchali pod hranicí trestní zodpovědnosti. „Bohužel ústav v Boleticích není moc dobře vnímaný, protože má tu mediální pověst, že jsou zde ti dětští vrazi. Díky podobným akcím, jako je právě úklid Kalicha, se nám ale u veřejnosti pomalu daří měnit na tyto chlapce názor,“ zakončuje Jan Horáček.