Mluvčí České společnosti ornitologické Věra Sychrová uvedla, že pracovníci společnosti monitorují vývoj početnosti ptáků na celostátní úrovni. „Máme takzvaný Jednotný program sčítání ptáků, ve kterém od roku 1982 sledujeme vývoj početnosti ptačích druhů v České republice. Lze z něj například vyčíst, že v porovnání s rokem 2008 káňat z naší krajiny ubylo a trend početnosti je sestupný,“ uvedla Sychrová.

Tyto ptáky ohrožuje mnoho faktorů. Ať už je to bezprostřední ohrožení lidmi, kteří například kácejí stromy s hnízdy, nebo je střílí. Podle Sychrové se také snižuje počet míst, kde mohou káňata hnízdit. A mezi další faktory patří také úbytek potravy. Dravci často loví hraboše, myši a další hlodavce na polích. Kvůli tomu, že je zemědělci považují za škodnou a hubí je, má káně méně potravy a neprospívá mu ani intenzivní zemědělství s velkými lány polí.

„Když káně loví, hledá nejdříve nějaký pevný objekt v poli, na který si může sednout a vyhlížet kořist. Dřív to byly stromy v remízcích mezi poli. Teď, když máme obrovské lány bez zeleně, to má káně velmi těžké. Pomohlo by vrátit do zemědělské krajiny prvky zeleně jako remízky, cesty či stromy,“ poradila Sychrová. Zároveň doplnila, že kvůli tomu, že si káňata nemají kam v polích sednout a odkud číhat, si často sedají na stromy ve stromořadích v blízkosti silnic. Tam ale bohužel často přicházejí o život, když je srazí auto.

Naopak podle odhadů myslivců z Roudnicka se počet káňat rok od roku zvyšuje. „Z každoročních výkazů o honitbách myslivců aktivně působících na našem území obce s rozšířenou působností vychází, že výskyt káněte roste. Počet těchto dravců podle tvrzení myslivců tedy nejen neklesá, ale za posledních pět let se téměř zdvojnásobil,“ informoval mluvčí Městského úřadu v Roudnici nad Labem Jan Vancl a doplnil také čísla. V roce 2014 uvedli myslivci 294 káňat, v roce 2016 to bylo 368 kusů a v roce 2018 dokonce 566. „Nejedná se však o ornitologický průzkum, pouze o kvalifikovaný odhad,“ zdůraznil Vancl.

Uznávaný roudnický ornitolog Stanislav Chvapil se domnívá, že za nižším počtem káňat v zimním období stojí mimo jiné i teplejší klima. „Na naše území dříve na zimu migrovala káňata ze severských zemí, měla tu lepší podmínky na přežití. Vlivem oteplování už ale zimy ani v severských oblastech nebývají tak studené, aby to dravce nutilo odlétnout blíže k jihu,“ vysvětlil Chvapil. I přesto však podle něj káňata z přírody mizí. „Není to jen káně, ale i další druhy ptactva, například čejka. Před několika lety jsme prováděli monitoring a ten ukázal, že ptáků je opravdu méně,“ dodal.

Na vině je podle něj rozsáhlé zemědělství. „Zatímco v roce 1948 byla průměrná výměra pole 0,24 hektaru, dnes je to 20 hektarů. Pole jsou bez remízků, bez stromů, bez potoků. Doplácí na to nejen příroda, ale také celá společnost,“ upozornil Chvapil.

Kritická je podle ornitologa také početnost populace kosa. Ve středních Čechách prakticky vymizel a jejich pokles pozoruje také v Roudnici. „Naproti tomu druhy, které dříve nebyly běžné, se tu dnes vyskytují obyčejně. Příkladem je kudlanka nábožná. Letos byla zaznamenaná na třech místech v okolí Roudnice. Dříve se přitom vyskytovala na jihu Slovenska a Moravy,“ popsal Stanislav Chvapil.