V souvislosti s touto událostí bude společnost ČEZ nucena v nezbytně nutném rozsahu vypnout některá venkovní vedení nízkého a vysokého napětí, která křižují předpokládanou přepravní trasu.

Vypínání se dotkne i části Lovosic, a to 15. dubna od 19 do 23 hodin. Konkrétní doba vypnutí bude přizpůsobena času průjezdu nákladu a zkrácena na nezbytné minimum.

K obdobnému vypnutí dojde ještě 18., 22. a 25. dubna.