„Zátěžové zkoušky je nezbytné provést v tomto letním období podle harmonogramu investiční akce. V období komplexních zkoušek bude snahou Lovochemie upravit chod provozů tak, aby byl minimalizován přebytek páry a hluk spojený s možnými profuky přes tlumič páry na střechu kotelny," uvedla Libuše Tomanová, mluvčí Lovochemie.

„Další plánovanou etapou pak bude garanční test v říjnu letošního roku. Tímto bychom chtěli obyvatele Lovosic a okolních obcí požádat o trpělivost v období komplexních zkoušek a pochopení možnosti výskytu zvýšeného hluku. Omlouváme se za způsobené komplikace," vysvětlila Libuše Tomanová.

Přínos fluidního kotle se pak podle ní projeví při dalším provozu, a to ve výrazném snížení emisí oxidů síry, oxidů dusíku a prachových částic v okolí areálu společnosti