„Často je nám obyvateli města i turisty vyčítáno, že naše krásné historické náměstí slouží hlavně jako parkoviště, to by se v tomto zkušebním týdnu mělo změnit. Zřízením pěší zóny se také stane posezení na zahrádkách přilehlých restaurací daleko komfortnější. Zároveň chceme celkově snížit provoz na náměstí," uvedl 1. místostarosta města Karel Krejza, který předsedá pracovní skupině vytvořené k celému projektu. Akce je pokračováním konceptu, se kterým radnici seznámili Filip Hrbek (ODS) a Lukas Wünsch (Severočeši.cz) asi před rokem.

Hlasujte v anketě pod článkem, a to i opakovaně po 15 minutách do neděle 7.8. do 12 hodin

„Pěší zóna bude na týden vytvořena v jižní části náměstí od přechodu u spořitelny až po Michalskou ulici. Vjezd na náměstí kolem zóny pak nebude nijak omezen, ale fakticky se sníží, protože tranzit náměstím, který tvoří největší a nejhlučnější objem dopravy na náměstí, nebude téměř možný. Snížíme tím i počet parkovacích stání asi o 60 (z původních 350 na 290). Tím vytvoříme prostor, bezpečí a klid pro pěší v této části náměstí," vysvětlil Lukas Wünsch.

Pokud by se projekt ukázal jako úspěšný, pěší zóna by v budoucnu mohla být zřízena trvale. Velká část provozu, který je v současnosti na náměstí, by se tak musela přesunout na ulici Na Valech, kde je doprava řízena semafory. Řidiči by také byli nuceni ponechat svá vozidla na parkovištích v okolí centra města a na náměstí dojít pěšky. Centrum města by tak bylo zachováno spíše jako historická památka, nikoli jako obrovské parkoviště. I když by většina parkovacích míst zůstala zachována, znesnadněný průjezd náměstím by měl řidiče přimět ke zvážení, zda je pro ně průjezd centrem města nezbytný.

„O dalších a konkrétních postupech budeme jako doposud informovat ve všech médiích. Získané poznatky pak použijeme při rozhodování, do jaké podoby budeme naše krásné náměstí finálně směrovat," uzavřel Lukas Wünsch.