Litoměřický deník byl tehdy jako jediný přítomen otevírání biskupské hrobky na litoměřickém hřbitově. Hrobku, kde odpočívalo osm litoměřických biskupů, otevřeli po 36 letech zaměstnanci správy hřbitova, aby ji připravili pro uložení ostatků zemřelého emeritního biskupa Josefa Koukla.

Poslední zde pochovaný biskup, Štěpán Maria kardinál Trochta, zemřel 6.dubna 1974, od té doby byly Litoměřice z vůle bývalého režimu bez biskupa až do roku 1989, kdy byl vysvěcen Josef Koukl. Prvním biskupem uloženým do této hrobky byl Ferdinand Kindermann ze Schulsteinu. Jeho ostatky tu leží již od roku 1801. Emeritní litoměřický biskup Josef Koukl skonal ve věku 83 let. Poslední rozloučení proběhlo v katedrále sv. Štěpána.