Pro návštěvníky byly připravené komentované prohlídky této nejhonosnější budovy v pevnosti z konce 18. století. Lidé mohli zavítat také do podzemních chodeb pevnosti a navštívit muzeum. Akci doplnily ukázky ze života vojáků na strážnici, přehlídky výcviku dělostřelectva a pěchoty. Nechyběly ani projížďky v kočáře taženém koňmi a další doprovodný program pro děti i dospělé.