Podle analýzy a plánů největší pojišťovny by v Litoměřicích měli mít dlouhodobou smlouvu s částečnou změnou struktury.  To znamená jediné – smlouva na pět let, a pojišťovna během té doby může určovat, co se bude dále optimalizovat.

Pro pacienta, který využívá služeb litoměřických lékařů v nemocnici, by se podle člena správní rady Leoše Vysoudila nemělo nic změnit. „Nedokáži odhadnout, co bude za pět let. Naše nemocnice měla vždy uzavírány smlouvy na pět let a nikdy k zásadní změně struktury v minulosti nedošlo. To, co po nás pojišťovna chtěla, už je prakticky realizováno," konstatoval.

„Došlo k uzavření akutní lůžkové psychiatrie s tím, že částečně péči převzala léčebna v Horních Beřkovicích. Z ostatních oddělení byla diskutována urologie a ORL. Z posledního jednání, které proběhlo začátkem října, vyplynulo, že urologie se tato problematika netýká," uvedl Vysoudil.

„Bude se jednat o ORL, u kterého pojišťovna chce, aby výkony byly prováděny pod odborností chirurgie. Budeme operace dál provádět, jen se změní způsob vykazování, ale bez změny ve finančním ohodnocení. Na pacienta to dopad mít nebude."

Ovšem Leoš Vysoudil přiznal, že k organizačním změnám v nemocnici přece jen dojde. Právě v důsledku změn, které po špitálu požaduje Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Přestože člen správní rady je přesvědčen, že litoměřickou nemocnici nečekají v následujících letech větší otřesy, další jednání s pojišťovnami teprve budou. „Říkám nyní informace, které mám k dispozici. Podle těchto zpráv by se měla restrukturalizace týkat vnitřní struktury smlouvy s pojišťovnou, nikoliv péče pro pacienta," konstatoval Vysoudil.

Propouštění se prý neplánuje

A jak to vypadá s propouštěním? „V souvislosti s uzavíráním smlouvy litoměřické nemocnice se zdravotními pojišťovnami by se propouštět zaměstnanci neměli," deklaroval člen správní rady. „Není k tomu důvod."

Podle Vysoudila naopak se začínají ptát zaměstnanci roudnické nemocnice o práci v Litoměřicích.

Má být jedna nemocnice

V souvislosti s možným koncem Podřipské nemocnice s poliklinikou se stále častěji spekuluje o tzv. výměnném obchodě. Při jednáních zástupců vedení litoměřické nemocnice s pojišťovnami se totiž přetřásala otázka, co s Roudnicí.

„Neříkal bych tomu výměnný obchod. Na jednáních se probíralo spíše to, zda jsme kapacitně schopni zajistit zdravotní péči pro litoměřický okres. Ta jednání byla i za účasti starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče. To jednání proběhlo tady, kdy jsme ubezpečili, že naše nemocnice je koncipovaná jako okresní nemocnice, která má zabezpečit péči pro 120 tisíc obyvatel. Tudíž naše kapacita je dostatečná, takže jsme schopni provoz zajistit," konstatoval Vysoudil.

„Navíc už v 80. letech, když probíhala výstavba této nemocnice, tak se uvažovalo pouze s jednou nemocnicí na celý okres. A to, že k tomu nedošlo, je jen důvod toho, že po zániku Okresního ústavu národního zdraví vznikly čtyři nástupnické subjekty litoměřická nemocnice, roudnická nemocnice, LDN Milešov a lovosická poliklinika. Ale už v 80. letech plánovači počítali s jednou nemocnicí," dodal člen správní rady Vysoudil.