Jejím cílem je upozornit děti, rodiče, pedagogy a veřejnost na nebezpečí vážných úrazů hlavy při pádu z jízdního kola. Členové Preventivně informační skupiny Policie ČR a strážníci městské  policie kontrolují na cyklostezce podél Labe i v centru města, zda děti a mládež do osmnácti let nosí při jízdě na kole přilbu.

Mezi prvními odměněnými vzornými cyklisty byli devítiletý Lukáš Drobný z Roudnice nad Labem a jeho o čtyři roky mladší bratr Vojta. Nprap. Pavla Kofrová a strážník Dominik Hanko jej zastihli právě ve chvíli, kdy si pod dohledem tatínka nasazovali přilbu, a vyráželi do Jiráskových sadů na dětské dopravní hřiště.

„Musíme vás oba pochválit, že dbáte na své zdraví, protože ti, co  přilbu nenosí, si při pádu z kola mohou způsobit opravdu ošklivé poranění," vyslechli si chlapci od Pavly Kofrové.

Za svou disciplinovanost si směli vybrat dárek.  Mezi cyklopotřebami, jako jsou zvonky, lahve, blikačky a reflexní prvky, zvítězil u obou zvonek na kolo, který jim strážník Dominik Hanko na místě namontoval. Tatínek pak dostal poukázku na nákup přilby se slevou v prodejně  Cyklo&Hobby v Litoměřicích.

Akce Zdravého města Litoměřice probíhá v rámci kampaně Národní dny bez úrazů, která je finančně podpořena z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. 

Eva Břeňová