„Jsme škola, o kterou rodiče mají zájem a přihlašují k nám svoje děti. Jenže nám chybí tělocvična a stav, kdy děti cvičí v sokolovně, je neúnosný," konstatuje ředitel ZŠ Masarykova Karel Kynzl, který je rád, že vedení města se výstavbou tělocvičny začalo zabývat.

„Především potřebujeme vlastní tělocvičnu. Myšlenka se ale natolik líbí i sportovním oddílům, že si umí představit, že by u nás sportovci mohli trénovat a hrát své soutěže. Proto  je projekt nazván sportovní halou," vysvětluje Kynzl. „Momentálně jsou na stole dvě varianty, kde by mohla sportovní hala stát. Vzhledem ke stísněným podmínkám areálu školy a ochrannému pásmu železnice," nastiňuje ředitel ZŠ Masarykova.

Záměrem se zabývali i členové komise územního rozvoje na litoměřické radnici. Ti řešili především architektonické aspekty stavby. „Bez zásahu do stávajících staveb a upravených ploch zeleně a hřišť nelze novou stavbu sportovní haly do areálu umístit. Není zde dostatečná plocha," píše se v zápise z jednání komise. S tím souhlasí i Kynzl. „Za dva týdny proběhne schůzka přímo ve škole za účasti části vedení města i dvou projektantů a budeme o tělocvičně debatovat a ukazovat si, kde by mohla být postavena," přibližuje ředitel.

Podle první varianty vyšší hodnoty areálu lze docílit přestavbou jeho severozápadní části. „Může zde postupně vzniknout soustava tělocvičen se společným zázemím nejen pro tělocvičny, ale také pro venkovní hřiště. Hlavní vstup je připraven z ulice Osvobození," konstatuje dokument města.

Druhá varianta  počítá s tím, že novou sportovní halu lze naopak situovat k východnímu okraji areálu s hlavním vstupem z ulice Bratří Čapků. „Je to ale za cenu záboru zhruba poloviny plochy stávajících hřišť. Tato hřiště už není možné v areálu nově vybudovat," konstatuje zápis z jednání komise.

„Do konce letošního roku má být vypracována projektová dokumentace na tělocvičnu," dodává Kynzl.