Plány už na počátku zkomplikovali ohrožený sysel a ropucha, kteří se v lokalitě u roudnického letiště vyskytují. Nyní vstoupily do hry námitky jednoho z uchazečů tendru k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Kvůli chráněnému syslovi a ropuše odbor životního prostředí krajského úřadu předem určil přesné podmínky, za kterých je možné stavbu nové základny na parcele v roudnické Žižkově ulici uskutečnit. Jednou z nich bylo, že zemní práce budou zahájeny výhradně v měsících duben, červenec či srpen. Je ale polovina prázdnin a k pracím se zatím neschyluje.

„S žádnou firmou ještě nebyla uzavřena smlouva o dílo vzhledem k tomu, že jeden z účastníků zadávacího řízení podal námitky a následně návrh na přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS," vysvětlila Deníku mluvčí zadavatele, tedy Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

„V tuto chvíli termíny zahájení a dokončení stavby nelze vůbec stanovit. V závislosti na termínech ochrany ohrožených živočichů se může stát, že se už v letošním roce stavba vůbec nebude moci zahájit," dodala.

Pokud by se tedy zemní práce nepodařilo zahájit ještě v srpnu, firma by s nimi musela počkat do dubna příštího roku. Poté by stavba měla trvat zhruba pět a půl měsíce.

„Termín 22 týdnů je uveden v nabídce zhotovitele, který podal nejvýhodnější nabídku, a objevuje se i v další nabídce. Za jeho reálnost zodpovídá uchazeč, jeho nesplnění je dle smlouvy o dílo sankcionováno smluvní pokutou ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení," doplnila mluvčí Dosedělová.

Dosud roudničtí záchranáři sídlí v pronajatých prostorách v Podluské ulici, kde končí nájemní smlouva a navíc nejsou příliš vhodné ani dispozičně. Z toho důvodu je chce kraj přestěhovat do nové vlastní budovy.

V Roudnici nyní slouží 24 hodin denně dvě posádky zdravotnické záchranné služby, které obsluhují jižní část okresu Litoměřice.

Chystaná stavba

• novostavba s kompletním zázemím pro výjezdové skupiny
• požadavkem kraje je dvoupodlažní obdélníkový objekt o maximálních rozměrech 24,3 na 12,8 metru zastřešený plochou pultovou střechou
• v prvním podlaží budou garáže pro 3 sanitní vozy, mycí box, technická místnost a sklady
• ve druhém podlaží budou dva pokoje záchranářů, pokoj lékařů, pokoj řidičů, inspekční pokoj, dvě kanceláře, denní místnost, lodžie a sociální zázemí
• součástí stavby je též soubor venkovních objektů (přípojky, oplocení, komunikace, kanalizace, náhradní zdroj elektřiny atd.)
• předpokládané náklady na stavbu nové výjezdové stanice jsou zhruba 18 milionů korun