Mlatový povrch cest a pěšin má přírodní vzhled a jeho hlavní výhodou je, že na rozdíl od betonového či asfaltového povrchu umožňuje rychlé vsakování vody. Jde o silně uválcovaný povrch vetšinou tvořený kamennou drtí.