Právě krajinný plán má pomoci řešit stávající negativa dálnice, ale i ta, která přinese VRT a další plánované velké stavby. Jeho pořízení iniciovalo sdružení Koridor D8, jehož členy jsou dotčená města, obce a spolky ze středních Čech i z Litoměřicka.

Koordinátor sdružení obcí a spolků Koridor D8 a obyvatel Mnetěše na Podřipsku Martin Klečka informoval, že po úterní schůzce na ministerstvu dopravy je na světě dohoda na uzavření memoranda o spolupráci mezi samosprávami, kraji a ministerstvy, na jehož základě budě krajinný plán zpracovaný a projednaný s veřejností. „Krajinné plánování jako komplexní přístup k řešení problémů je v zemích na západ od nás zcela běžné. Odborníci během něho v daném území zjišťují podněty a smysluplně a srozumitelně je předávají investorovi,“ porovnal Klečka.

Stavba vysokorychlostní trati. Ilustrační foto.
Vysokorychlostní trať na Podřipsku? Ne bez odhlučnění, zní z obcí

„U nás je to zatím tak, že investor navrhne řešení a dotčené subjekty na něj mohou reagovat až formou připomínek ve správních řízeních, přičemž často dochází k různým střetům. To logicky vede ke zpožďování a prodražování celého procesu. Stále nedobudovaná dálniční síť je toho ukázkovým příkladem,“ vysvětlil s tím, že právě tvorbou krajinného plánu bude snaha těmto střetům včas předejít a o problémech diskutovat.

Řešené území, kterým se krajinný plán bude zabývat, je velmi rozsáhlé. Jeho délka je přibližně 50 kilometrů a šířka 30 až 40 kilometrů, dohromady s rozlohou asi 2 tisíce kilometrů čtverečních. Ohraničují ho řeky Vltava zleva, Labe zprava a Ohře nahoře.

„Samozřejmě obce, které jsou od VRT a jiných liniových staveb vzdálenější, nebudou řešeny v takových detailech jako sídla, která s nimi sousedí. Čím budeme blíže ke stavbě, podrobnost krajinného plánu poroste. U ostatních, vzdálenějších obcí nás ale bude zajímat vodní režim a další aspekty než přímo negativa liniových staveb,“ nastínil Klečka.

Starosta Křešic Michal Mančal.
V Křešicích to žije. Strašákem je vysokorychlostní trať, říká starosta obce

Už od letošního dubna se rozběhnou participativní jednání s veřejností. Během léta vzniknou první výstupy. Samotná realizace studie krajinného plánu začne na podzim a hotová by měla být nejpozději do konce roku 2023. „Během tohoto procesu budou k dispozici i mezivýstupy, které budou koordinovány s probíhajícími aktualizacemi Zásad územního rozvoje dotčených krajů “ poznamenal Klečka a doplnil, že krajinný plán v takovém rozsahu dosud v České republice zatím nikdo nezpracovával.

Schůzky na resortu dopravy se účastnil mimo jiné ministr Martin Kupka, zástupci Středočeského kraje, Sdružení Koridor D8 a občanské iniciativy. Radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký uvedl, že stavba VRT patří v Česku ke klíčovým dopravním investicím. Bude mít však dopad na lidi žijící v jejím okolí. „Je proto třeba hledat kompromisy s lidmi a samosprávami a nejít cestou válcování odporu, jakou třeba zvolilo Polsko. Akce tohoto rozsahu ještě v Česku nebyla, a pokud se podaří, bude to vzor pro další podobné velké infrastrukturní stavby v České republice,“ komentoval dohodu o krajinném plánu Borecký.