Další setkání zástupců Správy železnic se starosty obcí a měst Litoměřicka k plánované výstavbě vysokorychlostní trati Drážďany - Praha (VRT) se konalo v prostorách litoměřického hradu. Vedení obcí potencionálně dotčených třemi různými variantami nové železnice v úseku mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi není z plánů nadšené.

Obávají se zhoršení kvality života v jednotlivých obcích, znehodnocení nemovitostí či možného vlivu na krajinu. Starosta Křešic, kterých se má nově dotknout třetí z navrhovaných možností trasy, uvedl, že starostové se proto rozhodli, že založí spolek. Jeho prostřednictvím povedou jednání s vedoucími projektu. „Cílem spolku bude stanovit si cíl toho, co je pro nás nejpřijatelnější a mít pádné argumenty a také získávat konkrétní informace o průběhu projektu. Doteď totiž s námi nikdo nejednal,“ vysvětlil Michal Mančal s tím, že o nové variantě, jež se má dotknout Křešic, se dozvěděl teprve nedávno během nouzového stavu.

Konkrétně v Křešicích zasahuje do tří místních částí. Pod vrchem Křemín by se trať zakousla pod zem a pod Trnovany by tunelem pod středohorskými kopci pokračovala směrem na Ústí. „Trápí mě, že to obci nic nepřinese, v projektu mi chybí ohled na obyvatele. Uvažovaná třetí varianta nám navíc zasahuje na území, které jsme před časem za nemalé peníze vykoupili a v budoucnu tu máme v plánu stavbu hasičárny s technickým a materiálním protipovodňovým vybavením,“ doplnil křešický starosta.

Jednou z obcí, které by zasáhly všechny tři varianty nového koridoru, jsou Hrobce. Podle tamní starostky Kateřiny Hlaváčové není pro vesnici žádná z aktuálně zamýšlených možností dobrá a v každém případě se Hrobců nebo místní části Rohatců dotkne a oddělí je.

„Obě obce jsou společensky propojené. Neumím si představit, že je trasa od sebe odřízne. Navíc se začíná mapovat terén v místě, které je velmi odlišné od všech možných předešlých,“ poukázala Hlaváčová, která se do vznikajícího spolku starostů chce také připojit.

Ještě není rozhodnuto

Projektový tým ze Správy železnic vytvoření spolku vítá a dalším jednáním se starosty je nakloněný. „Budeme se snažit lidem vyjít maximálně vstříc. Jednání umožní rovněž získat cenné podněty a připomínky, které je možné v přípravě projektu zohlednit a tím předejít negativnímu vnímání veřejností v dalších fázích projektu,“ uvedli zástupci Správy železnic. Podle nich je vše zatím ve stádiu příprav, posudků a jednání. Nic v tuto chvíli není rozhodnuto a se samotnou výstavbou se nezačne dříve než za sedm let.

„Je velice důležité vést dialog. Jedná se o obrovskou stavbu za miliardy korun a je potřeba, aby nejen dobře sloužila svému účelu, ale aby zároveň netrpěli lidé, kteří v její blízkosti budou žít,“ poznamenal starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, který zástupce obcí na úterní setkání pozval.

Rychlotrať má přinést konkurenceschopné spojení Prahy a Drážďan, ale také napojení Česka na vysokorychlostní síť v Německu a zrychlit a zkrátit cestování. Na jejím financování se bude podílet jak česká, tak i německá strana s přispěním evropských dotací.

Mezi Drážďany, Ústím a Litoměřicemi bude nová trať určena pro osobní i nákladní vlaky. Mezi Litoměřicemi a Prahou bude vyhrazena pouze pro osobní dopravu.