Jejím cílem bylo vyhodnotit imisní situaci ve městě a doporučit, zda je nutné investovat prostředky v řádu milionů korun na pořízení vlastní monitorovací stanice.

Vůz s technikou byl v průběhu února v týdenních intervalech umístěn na několika místech města, kde prováděl měření. Z jejich výsledků vyplývá, že se kvalita místního ovzduší svým znečištěním zásadně neliší od stavu běžného v regionu.

Rozhodnutí radních nevybudovat měřicí stanici tak městu ušetří miliony korun.

(jv)