Byla noc ze čtvrtka na pátek 7. června roku 2013. V Českém středohoří způsobily fyzikální zákony událost, která nemá v historii regionu mnoho srovnání. Obrovský sesuv půdy zavalil část vznikajícího úseku dálnice D8 nedaleko Dobkoviček a Litochovic. 

Sílu přírody odhalilo ranní svítání. Z jihovýchodního svahu vrchu Kubačka, na němž je kamenolom Dobkovičky, se utrhl zhruba 470 metrů dlouhý a 200 metrů široký blok zeminy. Jeho pohyb se zastavil právě u 56,5 kilometru budoucí dálnice D8. Poškozena byla nejen dopravní stavba, ale také blízká železniční trať 097 mezi Lovosicemi a Teplicemi a zařízení lomu. 

Později se ukázalo, že za událost mohly vytrvalé červnové deště a nezajištěný vysoký zářez svahu na nestabilním geologickém podloží. Alespoň takový byl závěr profesorů ze Stavební fakulty Technické univerzity Ostrava, kteří událost zkoumali. 

| Video: Youtube

Sesuv půdy na dálnici D8 u Dobkoviček – animace   Zdroj: YouTube.com/Česká geologická služba

Obrovské množství materiálu začali dělníci z místa odklízet až na konci roku 2014.

Celou dálnici D8, spojující hlavní město, Ústí nad Labem a české hranice s Německem u Krásného Lesa, respektive poslední úsek, se podařilo slavnostně otevřít 17. prosince 2016. 

Svah u Dobkoviček byl nakonec zpevněn. Sesuvem poškozená železniční trať však stále není v provozu. Úsek mezi Lovosicemi, respektive Dobkovičkami, a Radejčínem, je neprůjezdný a lidé se dopravují autobusy. „Nejen, že stržená trať zcela zmizela a místo kolejí je malé údolí, ale samotné koleje v neudržovaných úsecích korodují, dřevěné pražce podléhají hnilobě a rozpadají se. Místy jsou koleje natolik zvlněné, že průjezd vlaku by nikdo nepovolil," viděl na místě v únoru 2023 reportér Deníku.

Podle současných odhadů ministerstva dopravy se dá opětovné zahájení provozu na tomto úseku začátkem roku 2026. Přecházet mu ale musí investice v řádu stovek milionů korun.