Letošní rok možná není svým datem tak významný jako ten předchozí, přesto se najdou události, na které nelze zapomínat. Jednou z nich je okupace českých zemí nacistickým Německem, od níž letos uplyne 80 let. Kolik si toho po letech ještě pamatujeme a stojí to vůbec za připomínku?

V povědomí o 15. březnu existuje velký rozdíl mezi mladší a starší generací. Zatímco mezi lidmi staršími šedesáti let je znalost této události poměrně velká, ve věkové skupině do 29 let je to právě naopak. „Já nevím, nebylo to něco k druhé světové válce?“ tipoval sedmnáctiletý Jan z litoměřického gymnázia. „Já se omlouvám, ale nevím, mě historie vůbec nezajímá,“ odpověděla stejně stará studentka Karolína.

Osudové datum má však stále v paměti 87letý Jan Vítek z Mostu. Společně s rodiči ho jako českou rodinu v roce 1938 odsunuli. Útočiště našli u příbuzných v Praze. „O okupaci jsme se dozvěděli z rozhlasu. Dodnes si pamatuji, jak oba rodiče plakali, když hlásili, že Němci obsadili i zbytek republiky,“ zavzpomínal Vítek.

To, že nemá mládež povědomí o významných výročích a událostech, nepřekvapuje ředitele Podřipského muzea v Roudnici nad Labem Martina Trefného. „Mladá generace je dnes příliš orientovaná na technologie a pamětníků ubývá. Časem možná na některá výročí úplně zapomene,“ prohlásil Trefný.

15. března navíc považuje za „nepříjemné“ datum, kdy zanikla těžce vybojovaná první republika a nastal nový útlak národa. Proto chápe, že si někteří tuto událost připomínat nechtějí. I přesto však pořádá Podřipské muzeum společně s roudnickým Klubem přátel čs. opevnění vzpomínkovou akci. Přesně na den výročí, 15. března, otevřou pro roudnické základní školy zdejší řopík u kaple sv. Václava a událost si zde připomenou.

Muzeum v Ústí nad Labem naopak výročí okupace připomínat nebude. Na rozdíl od Roudnice leželo Ústí v oblasti, která byla od Československa odtržená na podzim roku 1938. „Pro Ústí není toto datum nijak významné, protože v tu dobu bylo už přes půl roku německé. Připomínat si budeme až výročí 17. listopadu, které je pro nás významnější,“ vysvětlil ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.

Ze stejného důvodu si výročí okupace nepřipomene ani Oblastní muzeum v Mostě. „Vzhledem k tomu, že v březnu 1939 byl Most už plně německý a nestala se tu žádná zvláštní událost, nemáme k tomu výročí ani co připomínat,“ zdůvodnil ředitel muzea Michal Soukup.