K vidění bude celá řada orchidejí. „Účastníci se na našich pozemcích mohou těšit na pěknou populaci vstavačů vojenských, bradáčků vejčitých, sasanek lesních či zatím nekvetoucích hořců křížatých, případně na další zajímavosti,“ zve spolek, který je základní organizací Českého svazu ochránců přírody.

Podle zájmu poté bude možné se přesunout na jiné blízké lokality s výskytem orchidejí.