Změna pro turisty znamená, že pravidelná lodní doprava v úseku od Štětí přes Litoměřice až do ústeckého Vaňova končí. S rozhodnutím přišly obce podél řeky.

„Labská paroplavební společnost se zruší, důvodem jsou poplatky sdružených měst a obcí," konstatoval předseda správní rady Jan Szántó, který je i litoměřickým místostarostou. Ředitel obecně prospěšné společnosti Martin Matula musí po rozhodnutí členů správní rady Labskou paroplavební zrušit.

„Sdružená města platila korunu za obyvatele ročně. Nejvíce, asi sto tisíc korun, platilo Ústí. Tyto peníze byly ale použity na chod společnosti. Města ještě musela dotovat vlastní provoz lodi," vysvětlil Szántó.

Labská paroplavební končí po pěti letech, iniciátorem vzniku byly Litoměřice. Ty chtěly podpořit turistický ruch na Labi. Postupně se přidala další města a obce. „Jenže se zjistilo, že původní trasa ze Štětí až do Ústí je neperspektivní. Zejména od Litoměřic do Štětí přes Roudnici nad Labem skoro nikdo z lidí neplul," uvedl Szántó.

„Je to tak. Město Štětí bylo účastníkem Labské paroplavební, jenže vynakládat 150 tisíc korun na provoz lodi, když na ní nikdo z lidí není, bylo neekonomické. Zjistili jsme, že nemělo smysl, aby loď k nám zajížděla," řekl štětský starosta Tomáš Ryšánek.

Podle roudnického starosty Vladimíra Urbana město nejprve dotovalo dopravu 250 tisíci Kč, příspěvek pak klesl o sto tisíc korun. I přesto radní města rozhodli o zrušení Labské paroplavební. „Myšlenka to byla dobrá, ale vynakládat finance na něco, o co lidé nemají zájem, to nemá smysl," konstatoval a dodal. „Navíc si myslím, že loď byla příliš velká."

S tím nesouhlasí provozovatel výletní lodi Porta Bohemica 1 Karel Svoboda, kterého si Labská paroplavební najímala jako dopravce. „Není to o lodi, ale o tom, že trasa od Litoměřic do Štětí je méně atraktivní. Navíc celá trasa až do Ústí byla příliš dlouhá," reagoval.

Podle majitele lodi Porta Bohemica 1 Karla Svobody trasa lodi z Litoměřic do Štětí byla z pohledu cestujících tristní. „Myslím si, že nově zvolený model bude lepší jak pro lidi, tak pro města. Od května vyplouváme na víkendové trasy z Litoměřic na Píšťanské jezero, chystáme i několik akcí typu Piráti z Labibiku."

S novou strategií plaveb jsou spokojeni i představitelé měst. „Když budeme chtít, tak si loď na určitou akci objednáme," potvrdil štětský starosta Tomáš Ryšánek. S tím souhlasí i roudnický Vladimír Urban.

Podporovat lodní dopravu chtějí v Lovosicích. „Jsem přesvědčena, že zrušit Lab-skou paroplavební společnost byl dobrý krok. My totiž budeme i nadále dotovat dopravce, aby loď zastavovala v Lovosicích. Naopak se nám nelíbilo platit náklady na provoz obecně prospěšné společnosti. Jsme domluveni s dopravcem, že uvolníme z rozpočtu města příspěvek 160 tisíc korun," sdělila lovosická místostarostka Vladimíra Nováková.

Výletní loď zafinancují i v Litoměřicích. „Město obnovení lodi po Labi před pěti lety iniciovalo a bude loď podporovat i nadále. Cílem společnosti bylo zajištění provozování veřejné osobní lodní dopravy na řece Labi. Postupně se ale ukázalo, že pro lidi jsou atraktivní jen některé úseky. Loď tedy bude fungovat pouze jako výletní," dodal předseda správní rady Labské paroplavební a litoměřický místostarosta Jan Szántó.