Týká se totiž zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Podobnou normu odsouhlasilo, shodou okolností ve stejný den, městské zastupitelstvo ve Štětí.

Její cíl je jasný – vymýtit z města nežádoucí jev, jakým je popíjení lidí na místech, kde by mohlo ohrožovat zdravý vývoj dětí a mládeže.

Výjimky jsou
Výjimkou jsou prostory veřejných prostranství, na nichž se konají akce pořádané, spolupořádané nebo povolené městem, jako jsou pouti, posvícení, slavnosti, jarmarky, silvestrovské a novoroční oslavy a podobně.

V příloze nově přijaté vyhlášky, kterou včera na úřední desce lovosická radnice vyvěsila, je vyjmenováno 32 ulic, Václavské náměstí a další specifikovaná místa. Mezi nimi například vlakové a autobusové nádraží, lesopark Osmička, dva podchody či zimní stadion a supermarkety a jejich přilehlé okolí v okruhu sto metrů.

Strážníci připraveni
Městské policii, která je i s ředitelem Jaroslavem Janovským zatím pouze sedmičlenná, tak přibude práce. „Připraveni jsme, sami jsme vytipovali ulice, kde by mohly být v tomto směru problémy. Vyhláška se však zaměřuje na problémové občany, kteří opilí obtěžují okolí. Ne na slušné lidi, co si dají jedno pivo,“ ujišťuje Jaroslav Janovský.

Podle starosty Lovosic Jana Kulhánka vyhláška usnadní strážníkům řešit situaci v kritických místech. „Těch není příliš, ale víme, kde jsou, což i sama vyhláška specifikuje,“ uvedl starosta. Městská policie, jak řekl, začala činnost domluvami a v sankcích jsou rezervy. Nutné sahat k nim prý snad nebude.