Jejím cílem je pomocí výše poplatků regulovat stánkový prodej na Mírovém náměstí. Se zvýšením ceny za užívání veřejného prostranství však musejí počítat i provozovatelé předzahrádek.

Novela obecně závazné vyhlášky v prvé řadě řeší situaci na Mírovém náměstí, které není primárně určeno pro stánkový prodej. „Pomocí vyhlášky o místním poplatku nelze regulovat, ani zakázat na Mírovém náměstí stánkový prodej, který podle vedení města patří hlavně na tržnici. Je ale možné stanovit maximální sazbu poplatku, a tím prodej omezit," vysvětlila vedoucí kanceláře starosty Martina Skoková.

Z tohoto důvodu je nově Mírové náměstí zařazeno do samostatné I. zóny, kde je poplatek stanoven ve výši maximální sazby 100 korun na metr čtvereční a den. U ostatních veřejných prostranství byla sice původní částka 25 korun zvýšena na 50 korun, což ale nadále zůstává pod hranicí maximální možné sazby.

Zdražení se dotkne i předzahrádek, kde ke změně ceny nedošlo několik let. Zatímco dosud za předzahrádku do 30 metrů čtverečních platil provozovatel měsíčně 200 korun a za větší 400 korun, nově to bude v první a druhé zóně 400 a 800 korun.

Počet předzahrádek v Litoměřicích rok od roku přibývá. „Letos byl povolen provoz dvou nových, a to před barem v Palachově ulici a na Kostelním náměstí u kašny před Klaretem, kde dosud fungovala pouze předzahrádka Bazaru," informovala Jana Kuchařová z odboru územního rozvoje městského úřadu.

Eva Břeňová