Terezínská radnice také požádala Agenturu ochrany přírody a krajiny o vyjádření 
k tomu, jestli by bylo možné lípu vyhlásit památným stromem.

„Kmen je rozpůlený a větve stromu rostou téměř vodorovně, takže hrozilo nebezpečí rozlomení," řekl Radomír Sumič, technik terezínské radnice, pod kterou České Kopisty spadají.

K záchraně stromu přispěl projekt Nadace Partnerství, která zdarma zajistila odborné ošetření lípy. „Neměli jsme na to peníze, pak jsme narazili na nabídku nadace. Vybrali nás k bezplatnému ošetření, na místo se dostavil certifikovaný arborista a provedl ořez," vysvětlil Sumič.

Podle technika by si lípa měla dál udržet svoji vitalitu a neměla by se rozlomit. Radnice ji bude muset dál pravidelně prořezávat, aby větve nepřerostly a nezatěžovaly kmeny.

Radnice by navíc ráda více jak stoletou lípu vyhlásila památným stromem. „Požádali jsme Agenturu ochrany přírody a krajiny o vyjádření.  Zatím nám neodpověděli," řekl Sumič. Na základě vyjádření agentury se pak radnice rozhodne, jestli bude o vyhlášení lípy památným stromem jednat s odborem životního prostředí v Litoměřicích.

Strom roste na okraji Českých Kopist nedaleko fotbalového hřiště. „V minulosti to bylo místo, kde se lidé scházeli, jsou tu i boží muka. Dříve tu stávaly dva stromy, jedna lípa ale v roce 2002 uhynula v důsledku povodní," dodal Sumič. Přesné stáří stromu se podle něj nedá určit, odhaduje ho ale na 200 až 300 let.