Díky kyselému podloží a nepřítomnosti vzduchu se zachovaly nerozložené organické materiály, které prozradily stáří samotného rašeliniště. Jedna z vrstev je stará asi 1 700 až 1 400 let. „Jde o začátek raného středověku, což je doba kdy v několika vlnách k nám přicházejí Slované,“ upřesnil dění na našem území v době, kdy rašeliniště vznikalo, ředitel Podřipského muzea v Roudnici nad Labem Martin Trefný.

Toto největší rašeliniště Českého středohoří je chráněno jako přírodní rezervace i evropsky významná lokalita, která hostí řadu unikátních druhů včetně masožravých druhů jako je rosnatka okrouhlolistá a bublinatka jižní. Zoologické průzkumy prokázaly v areálu rezervace celkem 87 druhů obratlovců.