Takzvaný VRTmobil má do regionů vyrazit v dubnu, informovali zástupci Správy železnic. Jeho úkolem bude přiblížit přípravu vysokorychlostních tratí (VRT) lidem v jejich okolí. 

„Třináct metrů dlouhá souprava, která včetně tažného automobilu zabere při rozložení přívěsu plochu téměř 15 x 5 metrů, bude sloužit jako mobilní centrum, kde se lidé dozví veškeré informace o přípravě vysokorychlostních tratí. Společně s experty VRT navštíví v příštích měsících vybraná místa po celém Česku," oznámila Správa železnic.

close Správa železnic představila mobilní informační centrum k vysokorychlostní železnici info Zdroj: se svolením Správy železnic zoom_in Správa železnic představila mobilní informační centrum k vysokorychlostní železnici

VRTmobil je vybaven audiovizuální technikou, návštěvníkům nabídne propagační materiály a také zázemí pro diskuzi s odborníky.

Téma vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan je aktuální například pro obyvatele Žitenic, Trnovan a okolních obcí na Litoměřicku. Právě v Žitenicích se chystá na pondělí 3. dubna diskuze pro občany. Jak se v příštích letech promění místní krajina, se bude hovořit v žitenickém kulturním domě od 17 hodin.

Setkání je součástí projektu Otevřená správa, který realizuje obec Zdiby ve spolupráci se Sdružením obcí a spolků Koridor D8. Jejich cílem je zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů a také zvýšení kvality, otevřenosti a transparentnosti veřejné správy.