„Současný stav je takový, že do 30. září podáme celkovou žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí,“ informoval Antonín Tym, manažer geotermálního projektu. „V rámci žádosti je nutné ještě dopracovat klíčové dokumenty, jako je studie proveditelnosti s finanční a ekonomickou analýzou, a dále energetický audit.“

Podle Tyma stále probíhají jednání pro zajištění financování zbylé části projektu, „V prvé řadě budeme usilovat o úvěr od Evropské investiční banky, který by měl představovat největší část úvěru, nicméně bude pravděpodobně nutné získat část peněz také od komerčních bank.“

Původně projekt počítal s tím, že město využije stávající rozvodnou síť, která je ale ve vlastnictví soukromé společnosti Energie Holding. Ta provozuje v Litoměřicích výtopnu na hnědé uhlí a distribuční síť. Vedení města se zástupci firmy o této možnosti stále jednají, ve hře je však také varianta, že s geotermálními vrty postaví i samostatné rozvody. „Celkové náklady na vybudování komplexního systému jsou navrženy na částku 2,5 miliardy korun s tím, že dotace činí 30 procent,“ uvedl Tym.

Dotace z Operačního programu životní prostředí je pro projekt zásadní. Zda by byl projekt realizován i v případě, že by město na dotaci nedosáhlo, není jisté. „Jestli projekt bude realizován i bez dotace, není otázka na mě, ale vedení města,“ dodává.

Současný průzkumný vrt do hloubky 2 111 m v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů je ale jeden z nejhlubších v ČR a poskytl důležitá a velmi cenná data. „Geotermální vrt má tady ideální podmínky a využívání geotermální energie ve světě je na vzestupu a jeví se jako atraktivní investice, takže zájem potenciálního partnera města není vyloučen, bylo by to ale stále krajní řešení.“

Ať již dojde k vybudování nové sítě nebo bude využita ta stávající, uvažuje se o jejím dalším rozšíření tam, kde se to ukáže ekonomicky výhodné a bude zájem ze strany odběratelů. „Vedle zásadních přínosů pro kvalitu ovzduší a místní ekonomiku, bude město moci ovlivňovat cenu tepla tak, aby byla sociálně únosná a stabilní po celou dobu životnosti projektu, která je plánovaná na nejméně 25 let,“ řekl Tym.

Teprve v budoucnosti se rozhodne, zda bude pro město a zákazníky výhodnější, společně s vrty provozovat i rozvodnou síť, nebo si ponechat jen zdroj tepla a novou síť nechat spravovat nějakým jiným subjektem.

„Na to bude mít ale zásadní vliv výsledek jednání se současným vlastníkem rozvodů, který by v případě dohody logicky zajišťoval rozvod z geotermálního zdroje po městě, což by mohlo být výhodné pro obě strany,“ říká manažer projektu Antonín Tym.

Čas má město nejdéle do konce roku. „Do té doby se musí rozhodnout. Projekt je spočítán na všechny varianty,“ řekl Tym.

Ten se neobává ani velkého dluhového břemene pro město. „Samozřejmě vždy existuje určité riziko, že projekt nepřinese očekávané parametry nebo že se v 5kilometrové hloubce objeví něco, co projekt prodraží. Jestliže nám ale půjčí peníze Evropská investiční banka či velké komerční banky, pak je zde velká pravděpodobnost, že projekt je dobře nastavený a i tyto problémové situace budeme umět vyřešit,“ vysvětlil Tym.

„Je nutné si uvědomit, že nestavíte most nebo tunel, ze kterých nezískáváte žádný příjem. Geotermální projekt je naopak postaven na systému projektového financování, což znamená, že úvěry a provozní náklady budou financovány z příjmů za prodej tepla a elektřiny,“ pokračoval manažer projektu geotermálního vrtu. „Na část zejména geologických rizik se i tak bude muset město pojistit, o tom jsou nyní vedena intenzivní jednání se zahraničními experty.“