Problémem psích exkrementů se po vlně kritice části obyvatel Litoměřic začalo zabývat vedení města, a to proto, že ulice, chodníky, trávníky, dětská hřiště a další plochy jsou v Litoměřicích plné psích exkrementů. Do boje s pejskaři budou nasazeni městští strážníci a také fotopasti.

Na duben a květen 2014 město plánuje velkou úklidovou akci, kterou se v únoru v rámci projektu Zdravé město zabývala jak komise životního prostředí, tak vedení radnice. Dále občané Litoměřic měli do konce února radnici nahlašovat znečištěné lokality a také se mohli hlásit dobrovolníci.

Na úklidu se ale mají podílet především Technické služby i Městská policie. Pomáhat jim mají fotopasti, které budou instalovány třeba v Parku Václava Havla. Právě zde je velký počet psích exkrementů. Kritici upozorňují, že navíc tu je vandalismus po zrušení správce parku.

Kromě fotopastí lidé mají umísťovat na facebookovou stránku psí exkrementy. Dále strážníci podle komise mají zvýšit dohled nad pejskaři a udělovat jim pokutu do výše 1000 korun.