Členové litoměřického Sdružení Čechů z Volyně si připomněli událost, která patřila v jejich bývalém domově k nejvýznamnějším společenským událostem v roce.

„Posvícení vyjadřovalo radost ze sklizené úrody,“ připomněl přítomným předseda Sdružení Čechů z Volyně Josef Kozák.

„Od své maminky, která již nežije, vím, co jste si museli prožít. Na to nikdy nesmíme zapomenout. Dějiny je třeba připomínat, obzvláště nejmladší generaci,“ pronesl v sále Koliby ve svém projevu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Zároveň také vyjádřil obdiv nad tím, v jak hojném počtu se zde volyňští Češi setkávají.

V roce 2007 oslavili volyňští Češi 60. výročí návratu do své původní vlasti, v roce 1947 se vrátili do ještě demokratického Československa. Důvodem jejich přesunu byly neblahé zkušenosti volyňských Čechů s bolševickou vládou, kterou vystřídala německá okupace.

Eva Břeňová