Lovosický stavební úřad vyhověl a veřejné ústní jednání bylo naplánováno na konec dubna. Zúčastnit se ho mohou i odpůrci projektu, ti však zatím příliš neuspěli 
s připomínkami při schvalovacím procesu vlivu stavby na životní prostředí.

„Zahájení územního řízení je naplánováno na 30. dubna od 9 hodin. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží," stojí ve výzvě lovosického stavebního úřadu.

Ten zároveň upozornil, že když bude více osob z řad veřej-nosti, které se chtějí vyjádřit, musí být stanoven zmocněnec. „Pokud by tak nebylo učiněno, mohlo by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání," píše se dále.

Cestu k žádosti o územní rozhodnutí a posléze stavebního povolení otevřel krajský úřad, který na začátku roku vydal kladné stanovisko posudku EIA. „Kraj nás jako vždycky zařízl," konstatoval  tehdy Vladimír Brchel z občanského sdružení Nové Klapý.

To sdružuje obyvatele vilové zástavby vklíněné mezi dálnici, silnici I. třídy, železnici a průmyslovou zónu v Lovosicích, kde má vzniknout nové kamionové centrum.

Obyvatelé několik let protestovali proti výstavbě s odkazem na stále se zhoršující životní prostředí v lokalitě. „Hygieně chci poděkovat, že 
za nás bojovala. To se ale nedá konstatovat o lovosické radnici," uvedl dříve Brchel.

„Myslím si, že město jen stínovalo. Šlo jim o to, aby centrum bylo postaveno a investor neměl zmařenou investici. Město mělo lépe chránit zájmy obyvatel."