Už téměř týden nejsou zastupitelé Vražkova usnášeníschopní. Stalo se tak po rezignaci místostarosty Vítězslava Škody a zastupitele Petra Miky. Obec na Podřipsku tak čekají nové volby.

Starostka Jaroslava Smetanová popsala, že pro Vražkov je situace nyní problematická. Počet členů zastupitelstva se snížil pod pět, což je nejnižší zákonná hranice. „Až do nových voleb bude obec fungovat v rozpočtovém provizoriu. Zbylí čtyři zastupitelé nadále pracují, ale nemohou přijímat žádná usnesení. Jsou zastaveny veškeré investice obce i jakákoliv projektová příprava,“ přiblížila Smetanová. Termín nových voleb zatím není znám. Vyhlásit ho musí ministerstvo vnitra.

„Můj předpoklad je, že se uskuteční letos v říjnu společně s krajskými volbami,“ poznamenala starostka s tím, že důvod rezignace místostarosty a zastupitele jí není oficiálně znám. Domnívá se však, že za to může nesoulad ohledně nákupu pozemků na vybudování vodní nádrže, který navrhoval právě místostarosta. „Pozemek by stál bezmála milion korun. V době, kdy nám od státu přichází méně peněz z daní, je to riskantní. Zadlužit obec úvěrem nebo pozemek koupit z rezervy jsme také vzhledem k současné situaci nechtěli,“ vysvětlila Smetanová.

Nyní už bývalý vražkovský místostarosta potvrdil, že za rezignací jeho i zastupitele Petra Miky stojí právě tyto neshody. „Část zastupitelů si myslí, že to není dobrý nápad. Já jsem o vybudování nádrže naopak usiloval, neboť v okolí Vražkova není žádná vodní plocha. Nemyslím si, že by úvěr obecní rozpočet příliš zatížil,“ uvedl Škoda a doplnil, že ve Vražkově nyní probíhají pozemkové úpravy a je tedy vhodná doba do plánu funkčních zařízení vodní nádrž zařadit. 

Zbývající zastupitelé obce nemohou nyní přijímat ani usnesení, která jsou nutná k vyjednávání se Správou železnic o plánované vysokorychlostní trati Drážďany Praha (VRT), která má vést v těsné blízkosti Vražkova. Kvůli ní už má obec v jedné části stavební uzávěru a s „VRTkou“ počítá také územní plán obce.

„Se Správou železnic jsme se naštěstí dohodli, že jednání za obec mohu vést sama. Snažím se nyní domluvit co nejlepší podmínky, tak aby dráha co nejméně ovlivnila život obyvatel. Požaduji například, aby trať kolem obce procházela tubusem a tím se zamezilo navýšení hluku,“ dodala Smetanová.

Výrazná změna proběhla v uplynulých dnech také ve vedení Lovečkovic. Po jedenácti letech opustil křeslo starosty Radek Černý, který je i lídrem kandidátky komunistů v nadcházejících krajských volbách. Jeho odvolání na posledním zasedání podpořilo šest z devíti tamních zastupitelů.

„Důvod byl jasný. Chtěli vládnout a čekali na příhodnou chvíli. Ta nepřicházela, tak přišli se zástupným problémem, který byl podle nich moje údajná nekomunikace. Když jsem se zeptal, jak konkrétně nekomunikuji, nic dalšího jsem se nedozvěděl,“ komentoval postup šesti zastupitelů Černý s tím, že jeho odvolání řada lidí v obci odsoudila.

Černý nyní zůstává jen řadovým zastupitelem Lovečkovic. Novým starostou se stal Václav Pavlík, který předtím zastával funkci místostarosty. „Nechtěl s námi komunikovat správným směrem. Proti jeho návrhům stáli častokrát všichni zastupitelé. Nerespektoval názor ostatních a obec vedl, jakoby to byla jeho firma. Jeho navržené projekty byly navíc nepřipravené,“ shrnul hlavní důvody odvolání Pavlík.