VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Předvolební seriál Deníku: 2.díl - Terezín

Terezín /ZAHÁJENO HLASOVÁNÍ, AKTUALIZOVÁNO/ - V předvolebním seriálu tentokrát zavítáme do Terezína.

6.9.2010 1
SDÍLEJ:

TerezínFoto: www.terezin.cz

Představujeme Vám všechny strany, hnutí a sdružení, která se ucházejí o hlas voličů v Terezíně a příslušných místních částech. V textu níže se dočtete, jací lidé za jednotlivé subjekty kandidují a koho nominovali do svého čela. Tento lídr odpovídá v krátkém rozhovoru na několik otázek, které se týkají nejen kandidátní listiny, ale především Terezína, problémů tohoto města a dalšího rozvoje.


„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ – Robert Král

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ je novou volební stranou pro volby do zastupitelstva města Terezín v říjnu 2010. Na kandidátní listině jsou uvedeni lidé, kteří již jako zástupci města působili a mají mnoho zkušeností s chodem města i radnice. Zároveň kandidátní listina obsahuje i jména lidí, kteří dosud v samosprávě nepracovali, ale mají potřebný rozhled a s chutí se zapojí do práce.
Naším cílem je harmonický rozvoj města a přilehlých obcí. Budeme podporovat již započaté projekty města tak, abychom dosáhli jejich naplnění.

Co považujete za největší problém Terezína? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Hlavním problémem města Terezína je využití starých vojenských objektů, které jsou po opuštění města armádou v dezolátním stavu. Je potřeba udělat vše pro jejich rekonstrukci a následné využití .
S tímto je spojeno i řešení např. komunikací či parků. Všechna témata musí být řešena ve společném zájmu, nikoli jako jednotlivá a oddělená řešení. Vedle tohoto je velkým úkolem změna širokého povědomí o městě Terezín. Chceme usilovat o to, aby město nebylo chápáno jako jeden velký problém, „plakat“ nad tímto stavem a hledat někoho, kdo jej vyřeší. Chceme, aby město bylo chápáno jako specifické pevnostní město.

Máte vizi využití opuštěných objektů ve městě?
Některé objekty by byly po rekonstrukci vhodné jako bytové jednotky a jiné by sloužily ke komerčním účelům. Bude potřeba mnoho společného úsilí na získání grantů k opravě těchto opuštěných objektů. Základním cílem však je, aby využití těchto objektů přinášelo pracovní příležitosti pro obyvatele města i okolí, aby přinášelo navyšování rozpočtu města. Jen tak může být zlepšen život našich obyvatel.

Jak chcete zlepšit spolupráci města a místních částí?
Jednak je potřebné, aby radnice a její úředníci měli pověst pracovitého a odpovědného útvaru. Aby se občané mohli bez obav obracet na radnici s důvěrou se svými starostmi či problémy, aby při odchodu věděli, že jim byla poskytnuta správná odpověď či navrženo vhodné řešení. Je potřebné docílit stavu, kdy zástupci obcí Nové Kopisty, České Kopisty i Počaply by byli součástí řízení města, aby byly jejich potřeby a náměty akceptovány, ne jen odsouvány.

KANDIDÁTI:
1. Robert Král
2. MVDr. Josef Povolný
3. Miroslav Sedláček
4. Ing. Bohumil Krajča
5. Ing. Radek Vraný
6. Pavel Pýcha
7. Mgr. Jan Kožešník
8. Věra Grusserová
9. Jaroslava Smutná
10. Igor Poloha
11. Ján Lacko
12. Eva Martincová
13. Pavel Veverka
14. Štefanie Štětinová
15. Věra Gruntorádová


ODS – Alexander Černý

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Již před lety, když odešla z města armáda, snažilo se několik zastupitelů o koncepci obnovení města a celé pevnosti. Alexander Černý, předseda Nadace Terezín, zastupitel města, předseda bytové komise, předseda MS ODS Terezín. Libor Beránek, zakladatel Nadace Terezín dlouholetý zastupitel, předseda finanční komise, zakládající člen MS ODS. Daniel Trapani při svém dlouholetém podnikání pomáhá svým postavením a vlivem realizovat již započaté projekty. Jirka Smutný, znalec pevnostního systému a odborník na období Marie Terezie, pořádá již tradičně historické bitvy a podílí se na pořádání podzimních Josefínských slavností. Petr Ryzler, majitel restaurace a provozovatel několika úspěšných akcí pro občany - Pěnivá důva, cyklistické závody, Dny Ohře, které se pravidelně opakují již několik let. Karel Laholík, Tomáš Lorenc, dlouholetí podnikatelé, naši sympatizanti a voliči. Tito lidé pracují na koncepci obnovení města a přilehlých obcí již více jak celé desetiletí a mají zájem pracovat i v budoucím zastupitelstvu.

Co považujete za největší problém Terezína? Jaký je váš recept na jeho řešení? Máte vizi využití opuštěných objektů ve městě? Jak chcete zlepšit spolupráci města a místních částí?
Co je pro Terezín nejlepší – snad spolupráce s ostatními zastupiteli z jiných stran se stejným zaměřením, hovořit o problémech s co největším počtem občanů a získat tak informace, co je potřebné pro většinu obyvatel našeho města. Dále ve městě opravit bývalé kasárenské budovy a vnést do nich život v podobě udržitelných projektů v oboru školství, vzdělávání, historie a turistického ruchu. Při následné opravě kasárenských budov je nutné prosazovat výstavbu bytů vždy v části těchto objektů. Nebát se do budoucna uskutečnit prodej přesně vytipovaných celků na rozvoj podnikání nebo bydlení. Je potřeba instalace laviček, vyřešení problému s exkrementy na veřejných plochách, dále zřízení městské policie, následné řešení parkovacích míst. Tento stručný výčet vychází z koncepce, na které pracujeme již několik let. Není to práce na jedno volební období, ale možnosti obnovy nevycházejí vždy tak, jaká byla představa. Plán je potřeba přizpůsobit okolnostem a možnostem získání samotných finančních prostředků a podpory.

KANDIDÁTI:
1. Alexander Černý
2. Libor Beránek
3. Daniel Trapani
4. Jiří Smutný
5. Petr Ryzler
6. Michaela Krákorová
7. Karel Laholík
8. Martin Mazanec
9. Aleš Beránek
10. Šárka Petrželková
11. Tomáš Lorenc
12. Jaromíra Sálusová
13. Božena Tylová
14. Marcela Fujerová
15. Drahomíra Wančová


TOP 09 – Vít Bureš

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Jelikož TOP 09 je velice mladá strana, vstupuje do komunální politiky v Terezíně v letošních volbách poprvé. Mezi kandidáty jsou lidé od 24 do 56 let různých profesí. Tito lidé jsou připraveni pracovat ve prospěch spoluobčanů našich obcí. Pro nás není slušnost prázdným pojmem. Zaměříme se zejména na neustálé zlepšování životních podmínek pro naše občany a na shánění finančních prostěrku na akce, které město nemůže realizovat ze svého rozpočtu.

Co považujete za největší problém Terezína? Jaký je váš recept na jeho řešení?

Za největší problém Terezína považuji obrovské břemeno, které představuje zdevastovaný pevnostní systém a bývalé kasárenské budovy. Oprava takto rozsáhlého majetku je běh na dlouhou trať a nelze ji samozřejmě realizovat za jedno či dvě volební období. Je třeba intenzivně hledat zdroje financí na regeneraci těchto objektů, případně získávat vhodné investory, kteří mají poctivé úmysly. Neméně důležité je následné smysluplné a ekonomicky udržitelné využití všech opravených objektů.

Máte vizi využití opuštěných objektů ve městě?
Využití všech objektů pro jeden účel nebo jedním investorem se v současné době jeví jako nereálné. Je potřeba hledat využití pro každou budovu nebo soubor budov zvlášť, jelikož se ve většině případů jedná o obrovské až gigantické objekty. Nejvýhodnější by bylo proměnit opravené objekty na zařízení, kde by se pohyboval co největší počet lidí. Méně výhodné pro město je vytvoření různých depozitářů, archivů nebo skladů. K opravě všech objektů je zapotřebí v co největší míře využití všech regionálních, státních i ev. fondů.

Jak chcete zlepšit spolupráci města a místních částí?
Zlepšení spolupráce města a místních částí vidím v neustálém sledování problémů všech našich občanů, tedy i občanů třech místních částí – Českých a Nových Kopist a Počapel, aby se tito spoluobčané necítili být odstrčeni. Např. v Počaplech a Nových Kopistech lidi asi nejvíce trápí absence kanalizace. Je třeba neustálého snažení shánění finančních prostředků na její vybudování. Město takto finančně náročné akce nikdy nemůže pořídit z vlastního rozpočtu.

KANDIDÁTI:
1. Vít Bureš
2. Kamila Dudková
3. Petr Mrázek
4. Josef Král
5. Alena Náglová
6. Miloslav Havel
7. Martin Tolar
8. Václav Kutílek
9. Ivana Malypetrová
10. Monika Halamíčková
11. Jan Kašpar
12. Pavel Soukup
13. Pavel Rosa
14. Ivana Boučková
15. Jan Hodoval


ŽENY TEREZÍNSKA – Hana Rožcová

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Jsme nezávislé sdružení, které vzniklo v roce 2006. O nadcházejících volbách se znovu budeme ucházet o přízeň voličů Terezína, Počapel, Českých a Nových Kopist. Sdružujeme ženy a dívky, které se zajímají o dění v Terezíně a přilehlých obcích, není jim lhostejný další osud města a jsou ochotny a schopny přispět k jeho rozvoji. Více na www.zenyterezinska.webz.cz.

Co považujete za největší problém Terezína? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Hlavním problémem města je mnoho opuštěných bývalých vojenských objektů. Na městu také leží zodpovědnost za péči o barokní pevnost. Vzhledem k tomu, že rozpočet města je velmi napjatý, je třeba dokončit plánovaný prodej objektů. Budovy v majetku města opravit a oživit z dotačních titulů. Bývalou vojenskou ubytovnu zrekonstruovat na startovací byty. Tím bychom chtěly do Terezína přilákat mladé lidi, protože dalším problémem Terezína je vysoký věkový průměr jeho obyvatel. Dalším naším úkolem by bylo oživení cestovního ruchu.

Máte vizi využití opuštěných objektů ve městě?
Řešení vidíme v pokračování nastoupené cesty, kterou jsme se vydali v r. 2007, kdy se ukázalo, že slibovaný Europrojekt je nereálný. Poté se podařilo založit s Ústeckým krajem sdružení právnických osob, které bude v rámci projektu Integrovaný operační program (IOP) obnovovat některé budovy včetně naplnění jejich využití. Je nutné zrealizovat protipovodňová opatření Terezína, která jsou v současné době ve stádiu stavebního řízení s termínem dokončení v r. 2013. Budovy, pro které ještě není využití, se musí neustále nabízet všemi možnými dostupnými prostředky.

Jak chcete zlepšit spolupráci města a místních částí?
Domníváme se, že všechno závisí na komunikaci. Musí se zavést pravidelné porady vedení města s osadními výbory, kde se může řešit aktuální stav jednotlivých místních částí. Je třeba, aby každý osadní výbor měl na kalendářní rok vypracován alespoň rámcový plán akcí včetně finančního požadavku. Investiční akce je nutno plánovat a řešit v rámci strategického plánu města.

KANDIDÁTI:
1. Hana Rožcová
2. Jana Letafková
3. Mgr. Radka Kučerová
4. Irena Vinšová
5. Ing. Vanda Tomšovičová
6. Valerie Votočková
7. Ivana Čechová
8. Radka Jiroušková
9. Drahomíra Kačírková
10. Margita Šantavá
11. Martina Schmidová
12. Kateřina Balounová
13. Věra Hozáková
14. Kateřina Hlavinková
15. Ivana Beránková


SNK Evropští demokraté – Roman Šaloun

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Oproti minulému období došlo tak třetinové obměně kandidátů, snížila se věková skladba a podařilo se obsáhnout širší zastoupení profesní skladby kandidátů, přibližující se tak více průřezu obyvatel v našem městě. Má to samozřejmě svůj neopominutelný význam pro práci našich případných zástupců v městském zastupitelstvu a jejich kvalifikovanému přístupu při řešení závažných problémů života a rozvoje našeho města. Zde je namístě se zmínit o nepřehlédnutelné úloze stávající starostky města paní Růženy Čechové.

Co považujete za největší problém Terezína? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Největší problém, který se řeší každé volební období je stav, který je dán minulým vývojem. Město Terezín je pořád vnímáno jednostranně jako pietní místo. Ale ono představuje ojedinělou zachovalou a téměř nepoškozenou významnou památku. Proto největší problém spatřujeme v sanaci pevnostního systému, která by postupně měla odstranit následky dlouhodobé zanedbanosti. Tím samozřejmě nechceme tvrdit, že nejsou jiné problémy k řešení. Odpověď na otázku jaký je recept na jeho řešení, to kdybychom opravdu znali, byla by situace daleko schůdnější. Cesta, která byla nastavena na přelomu let 2007 a 2008 přijetím strategie města.

Máte vizi využití opuštěných objektů ve městě?
Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl, nicméně musím říci, že ta zmíněná dotace je jenom začátek k tomu, abychom mohli rozvinout i další možnosti ve využití objektů. Ale je to běh na dlouhou trať. Je však základ a ten je nastaven ústřední myšlenkou připravované rekonstrukce některých objektů „Poznej Terezín trochu jinak“.

Jak chcete zlepšit spolupráci města a místních částí?
Jak můžete zjistit, při výběru našich kandidátů jsme přihlíželi i k potřebě zastoupení jednotlivých místních částí. Na kandidátce máme zástupce Počapel, Českých Kopist i Nových Kopist. Řešení vidíme v týmové práci pracovníků města, osadního výboru a zvolených zastupitelů z té které místní části. Pracovníci z městského úřadu si musí uvědomit, že pracují s dobrovolným aktivem, který na úkor svého volného času zajišťuje chod osadního výboru a jeho činnost v obci. V následujícím období po volbách bude záležet na jednotlivých obcích, jaké kandidáty do výborů doporučí.

KANDIDÁTI:
1. Roman Šaloun
2. Roman Vítek
3. Ing. Vladimír Čech
4. Michal Adamec
5. Ing. Vratislav Votoček
6. Miloslav Nekolný
7. Růžena Čechová
8. Miloslav Rožec
9. František Dvořák
10. MUDr. Jana Linajová
11. David Vinš
12. Milan Halamíček
13. Roman Kindl
14. František Skokan
15. Miroslav Letafka


KSČM – Oldřich Körber

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Kandidátka KSČM Terezína a přilehlých obcí – České Kopisty, Nové Kopisty a Počaply je složena z občanů, nejen členů KSČM, ale i těch, kteří s její politikou třeba jen sympatizují, ale hlavně z těch, kteří chtějí pro naše město a obce něco navíc udělat a na prvním místě svého snažení vidí především občana a poctivě pracujícího člověka. Ve své práci se chceme zaměřit na řešení běžných denních problémů našich občanů a hlavně na to, aby se nám v našem městě i v obcích dobře žilo. Zároveň se zaměříme na naše nejpalčivější problémy – vedle regenerace města i na vybudování kanalizace v Nových Kopistech a na Krétě v Terezíně, na další zviditelnění vojenské historie města, vytváření možností pro vyšší zaměstnanost, rozvoj turismu, zajištění možností bydlení, atd.

Co považujete za největší problém Terezína? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Za největší problém považujeme získávání dalších prostředků na pokračování nastoupené cesty oživení města. Nechceme být jen skanzenem, ale městem, kde se bude dobře žít jak mladým, tak i seniorům, kde bude mít možnost se usadit, získat byt i dobré zaměstnání jednotlivec i mladá rodina a kde budou dobře fungující i dostupné sociální služby i zdravotní péče, bezpečné a kvalitní silnice.

Máte vizi využití opuštěných objektů ve městě?
V minulosti zde byla již řada zájemců o využití volných objektů, ale když pak došlo na lámání chleba, často, jak se říká, „skutek utek“, tedy hlavně nebyly peníze. Podporujeme tedy nastoupenou cestu jednotlivých projektů. Jsme i pro případné sloučení možností více subjektů rekonstruovat třeba jeden objekt a ten pak společně využívat. Podpoříme i vznik dalších případných sdružení, kde město např. vloží volný objekt, druhá strana finance a vznikne životaschopné dílo pro všechny.

Jak chcete zlepšit spolupráci města a místních částí?
Myslím, že dřívější problémy v komunikaci hlavně s osadním výborem v Počaplech jsou již úspěšně zažehnány. Budeme podporovat úsilí, aby se naši spoluobčané více účastnili jednání zastupitelstva a i to, aby se min. 1x ročně jednání zastupitelstva města konalo v každé z obcí. Vznikne-li nějaký lokální problém, aby se řešil především tam, kde vznikl a s těmi, které nejvíce bolí.

KANDIDÁTI:
1. RSDr. Oldřich Körber
2. Michal Fiala
3. Luděk Linaj
4. Jiří Nekolný
5. Jaroslav Ryzler
6. Jaroslava Porcalová
7. František Hylek
8. Karel Chmelař
9. Antonín Kejkrt
10. Jan Kačírek
11. Marie Doležalová
12. Emilie Šalounová
13. Alice Kundrátová
14. Pavel Carvan
15. Ivana Dolejšová

6.9.2010 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:
Ilustrační foto

Vězeň z práce v Roudnici zmizel, policie po něm pátrá

Ilustrační foto

Malá vesnice dosáhla na dotaci a vybudovala komunitní centrum

Opravit kulturák? Ne z úvěru, stojí v petici

Roudnice nad Labem - Město Roudnice si chce půjčit na opravu kulturního domu Říp.

Vánoční stromy rozzáří města. Doprovodí je andělé i trubači

Ústecký kraj - Speciální laserová show, dárky pro opuštěná zvířata v psím útulku, let andělů. To všechno bude k vidění při rozsvícení vánočních stromů.

Kraj podruhé draží zámek v Liběšicích

Liběšice - Liběšický zámek jde 23. listopadu do další dražby. Tu s nejnižší cenou 40,2 milionu korun vyhlásil Ústecký kraj, kterému zámek patří.

Děti Země chtějí odstranit část D8

Lovosice - Ekologové kritizují laxnost úřadů. Spor provoz dálnice neohrozí.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT