Jednoduché to ale mít nebude, ačkoli jsou podle něj vzájemně si konkurující subjekty dohodě mnohem blíž, než byly v minulosti. A dohodnout by se měly, například kvůli projektu kanalizace.

V Býčkovicích proběhly v nedávné době už dvoje komunální volby. Ty první v řádném termínu v září 2022. Hned na prvním setkání zastupitelů ale část z nich nesložila slib a zastupitelstvo nebylo usnášení schopné. To podle zákona znamenalo nové volby, které proběhly 25. března 2023. Obec se dostala do dodnes trvajícího rozpočtového provizoria a hrozilo pozastavení rozjetých projektů.

Teď je situace jiná. „Podařilo se sehnat peníze na kanalizaci, takže ať bude starostou kdokoliv, tenhle projekt se dá zastavit už jen za cenu sankčních pokut. To znamená, že by šlo nejen o pozastavení rozvoje obce, ale i o ekonomický nesmysl,“ řekl Matuška.

Také zastupitelka Pavlína Hauserová (Naše obec) přiznala, že kanalizace je jedním z opravdu užitečných projektů. Na druhou stranu ji ale znepokojuje množství dotací a rozjednaných žádostí o dotace. „Mám-li být upřímná, tak se bojím, že projektů je rozjetých moc a ne vždycky je jasné, jestli na to náhodou v budoucnu obec nebude nějakým způsobem doplácet. Může se získat dotace na výstavbu, ale dál to bude obec, kdo bude muset řešit budoucí údržbu,“ komentovala aktuální situaci Hauserová.

Dalším projektem budoucnosti by mohly být čipované popelnice na tříděný odpad, přičemž ten, kdo důsledně třídí, by mohl mít slevu na poplatku za odvoz odpadu. Z dotací se v obci vybudovalo sběrné místo (dotace pokryly 70 % nákladů) a další by kromě pokračujícího rozvoje odpadového hospodářství měly pomoct upravit náves, pro budoucnost se s dotacemi počítá i na rekonstrukci místní hasičárny.

Zastupitelka Hauserová, která má rovněž šanci stát se starostkou, potvrdila, že David Matuška udělal pro Býčkovice hodně, ale obává se, že okrajové části spádové oblasti jsou pod jeho rozlišovací schopností. „Pod Býčkovice spadá třeba Velký Újezd nebo Leopoldův Mlýn, a nemám pocit, že by tam byla upřená zasloužená pozornost,“ dodala.

Býčkovice mají 309 obyvatel a další rozvoj obce je mimo jiné komplikovaný tím, že nové byty kvůli problémům se zásobováním vodou nebudou mít povolenou vodní přípojku. „I to je jeden z velkých úkolů, který by se měl v budoucnu řešit,“ řekl Matuška a dodal, že výhledově je potřeba myslet na startovací byty pro mladé rodiny nebo nějaké ubytování pro seniory formou vhodného domova. „Prostory by se na to našly, ale není to záležitost letošního roku. Nicméně je potřeba hledět co nejvíc koncepčně do budoucnosti,“ doplnil.

Starosta přiznal, že vnímá rozpor v plánech a možnostech, které by obce mohla a měla svým občanům poskytovat, a námitkami opozice, která se snaží v mnoha věcech zachovat současný stav. „Prostě by se měly řešit opravu podstatné věci a ne kdejaká lavička,“ shrnula to Pavlína Hauserová, která minulému vedení vyčítá například špatnou komunikaci týkající se možné výstavby na pozemcích patřících církvi. „Vím, že do majetku dominikánů teď obec nemá co mluvit, ale než to k nim přešlo, mohla lépe pracovat s územním plánem,“ rozvinula Hauserová téma, které v minulosti rozdělovalo obec.

Býčkovická kanalizace

Býčkovice připravují stavbu systémové kanalizační sítě splaškové kanalizace včetně veřejných odboček pro zajištění napojení jednotlivých nemovitostí s odtokem odpadních vod do centrální čistírny odpadních vod a s odtokem vyčištěných odpadních vod do Lučního potoku za obcí Býčkovice. Čistírna je plánovaná pro 300 obyvatel s možným systémovým návozem odpadních vod z nenapojených nemovitostí. Stavba bude provedena na základě vydaného stavebního povolení Vodoprávního úřadu v Litoměřicích. Obec Býčkovice je součástí povodí pstruhového Lučního potoka, který je hlavním odvodňovacím prvkem v dané lokalitě.

zdroj: etendry.cz