Důvodem je skutečnost, že se během posledních dvou let vzdalo své funkce v tamním zastupitelstvu několik členů a aktuální osazení zastupitelstva nesplňuje zákonné požadavky, neboť klesl koncem loňského roku počet členů pod pět osob.

V tomto omezeném režimu nemá obec určité pravomoce, jako je prodej pozemků, možnost investic nebo schválení rozpočtu. U sobotních voleb bude moci 270 obyvatel obce a místních částí vybírat rovnou ze tří kandidátek, v roce 2014 byla kandidátka pouze jedna.

„Do komunální politiky se v obci nyní zapojilo mnohem více lidí, snad vůbec poprvé je tolik kandidátek. Očekávám, že i volební účast bude navzdory prázdninovému termínu voleb vysoká," sdělil Martin Ušala, starosta Hlinné.

K volbám mohou voliči přijít od 7 do 22 hodin.

Jan Štok