Hned dvě možnosti, jak se zúčastnit nadcházejících krajských voleb, budou mít lidé z litoměřického okresu, kteří mají kvůli koronaviru nařízenou domácí karanténu. V prvním případě mohou už ve středu 30. září přijet do areálu Zahrady Čech, druhou alternativou je domluvit si návštěvu speciální volební komise, jež za nimi přijde v termínu voleb v pátek 2. nebo v sobotu 3. října.

Jak volit v karanténě
Lidé z Litoměřicka, kteří se ocitnou v karanténě, volí ve středu 30. září od 7 do 15 hodin v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích.
Nebo si na čísle 773 031 725 do čtvrtka 1. října domluví návštěvu volební komise přímo ve svém bydlišti.

Jak informoval Radim Tuček z litoměřického odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu, tato čtyřčlenná komise se bude skládat ze tří vojáků a jednoho speciálního zapisovatele z městského úřadu.

Podle ředitelky krajské hygienické stanice bylo na konci minulého pracovního týdne v okrese Litoměřice v karanténě zhruba čtyři sta lidí. „Jejich seznamy hygiena volebním komisím předává,“ uvedla Lenka Šimůnková. Komise na Zahradě Čech, kde budou lidé volit systémem drive-in, je tedy bude mít k dispozici.

„Voliči přijedou na výstaviště svým osobním automobilem a aniž by z něj vystoupili, odvolí. Mohou si přivézt již předvyplněné volební lístky, které dostanou do schránek, případně budou k dispozici k vyplnění na místě a členové komise je dotyčným podají do vozu,“ popsal Tuček.

Vedoucí oddělení vnitřní správy na Městském úřadě v Litoměřicích Miroslav Tamáš upozornil, že v každém okresu bude pouze jedno místo, kde lidé v karanténě budou moci volit ze svého automobilu. „Na Litoměřicku to bude na Zahradě Čech. Nebude tedy možné odvolit v Lovosicích, ve Štětí nebo v Roudnici,“ doplnil Tamáš s tím, že volit tam bude možné od 7 do 15 hodin.

V případě, že volič v karanténě nemá automobil nebo mu zdravotní stav nedovolí na Zahradu Čech přijet, může si domluvit návštěvu volební komise přímo v místě svého bydliště.

„Toto ovšem musí nahlásit od úterý 22. září nejpozději do čtvrtka 1. října do 20 hodin na krajský úřad na telefonním čísle 773 031 725. Volební komise ho pak v pátek nebo v sobotu navštíví,“ vysvětlil Tuček. Dodal, že jestliže by se na Litoměřicku ocitl v karanténě dům seniorů nebo podobné sociální zařízení, oprávnění voliči uvnitř budou volit ve čtvrtek 1. října, kdy je po nahlášení na krajském úřadu také navštíví volební komise.

Někteří lidé vnímají strmé nárůsty nakažených s obavami a váhají, zda k volebním urnám vůbec vyrazí, aby se vyhnuli možnému nebezpečí. „Riziko nákazy u voleb je vzhledem k tomu, že tam není tak velká koncentrace lidí, nižší než například někde v supermarketu,“ uklidnila případné obavy hygienička Lenka Šimůnková.