Stanoviště drive-in je umístněné v pavilonu B na výstavišti Zahrada Čech a je určeno pro celý okres. Voliči s nařízenou karanténou na místo přijedou vjezdem z ulice Karla IV. a aniž by vystoupili ze svého vozu, předloží komisi občanský průkaz nebo cestovní pas a také doklad o nařízení karantény. Pokud je vše v pořádku, vhodí hlasovací lístek v obálce do zapečetěné urny a odjíždějí hlavním vstupem výstaviště zpět.

Podle tříčlenné komise, která volbu drive-in na výstavišti ve středu zajišťovala, byl hodinu po začátku hlasování zájem nulový. Pravidelně tam na kontrolu zajížděla pouze hlídka Policie ČR.

Kolik lidí v karanténě tuto možnost volby nakonec na litoměřickém výstavišti využije, není zatím jasné. Ze státních statistik není ani možné zjistit, kolik lidí v Česku, potažmo v okresech má karanténu v souvislosti s onemocněním covid-19 nařízenou.

Loni na podzim, kdy se konaly krajské volby, hlasovalo na výstavišti způsobem drive-in asi 50 lidí.

Standardní volby do poslanecké sněmovny budou probíhat ve volebních místnostech v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.