„Snažíme se využívat všech možností, které máme. Městu však chybí prostředky, a tak se pokoušíme objekt alespoň udržovat do té doby, než se najde vhodné využití či investor," vysvětlil vedoucí odboru rozvoje, výstavby a správy majetku Robert Czetmayer.

Cenu celého objektu pojišťovna stanovila přibližně na 522 milionů korun. Město zatím do opravy střechy investovalo okolo 250 tisíc korun. Možnost rekonstrukce kasáren se nejeví reálně ani v budoucnu. „Hledáme všechna možná východiska – prodej dotace, kasárny nabízíme i v zahraničí," informoval Czetmayer. Objekt patří  mezi „brownfields", což jsou pozemky s opuštěnými technicky i kulturně cennými objekty. Během druhé světové války se zde konaly známé zápasy „terezínské ligy" složené z vězňů ghetta.

Pokud by město přistoupilo k prodeji, je nutné podotknout, že hodnota objektu by byla nejspíš mnohem nižší, než odhadovaná. Kupříkladu bývalá Vojenská nemocnice, jejíž cenu pojišťovna vyčíslila přibližně na 175 milionů, se po dlouhých průtazích prodala za 9 milionů korun.

Původním záměrem města bylo vybudovat v kasárnách byty a kanceláře. Následně však z myšlenky sešlo. „Kdysi zde byl také projekt na vznik kampusu. Náklady se však vyšplhaly až k 13 miliardám korun. Od záměru se proto na čas upustilo," doplnil Czetmayer.

Město zvažovalo také provizorní zastřešení. Podle slov Czetmayera se však setkalo s nepředpokládanou komplikací. „Je paradoxní, že udělat nějaké dílčí či přechodné opatření by mohlo být přijatelné finančně, nebylo by to však přijatelné z hlediska ochrany památek, a to kvůli takzvané střešní krajině," spekuloval Czetmayer.

Díky dotacím teď město rekonstruuje pět jiných vojenských objektů. Dostalo na to půl miliardy korun. Tyto prostředky však k záchraně všech památek nestačí. „Když si srovnáme Žižkovy kasárny a jiné již rekonstruované budovy, je jasné, že cena této rekonstrukce by přesáhla vysoko nad jednu miliardu. A to mluvíme pouze o jednom projektu," uvažoval vedoucí oddělení správy majetku domů a bytů Roman Kotrba.

Oprav se dočká také objekt sousedící s Žižkovými kasárnami – bývalé Podmokelské kasárny, které jsou v podobném stavu. „Rekonstrukce čeká celou třídu. Pokračovat se bude kolem jízdárny až ke Kavalíru II. Vše je již vyprojektované. Teď se budou soutěžit zhotovitelé," prozradil Kotrba.

Ten také vysvětlil, proč město upřednostnilo záchranu jiných objektů před Žižkovými kasárnami: „Pokud si spočítáte objem finančních prostředků a množství staveb, které potřebují rekonstrukci, máte dvě možnosti. Buďto vše vynaložit na záchranu jednoho objektu, což by v případě těchto kasáren možná ani nestačilo, nebo finance rozložit a zachránit tak objektů více."

Kasárny zatím hlídá bezpečnostní agentura. Sousední objekt je obývaný. Útoku sběračů kovů se město brání tak, že pro jistotu všechny „přitažlivé" věci z kasáren odstraňuje.