Odlišnost cen spočívá v tom, že Velemín se v devadesátých letech nepřipojil k drtivé většině měst a vesnic na severu Čech, které tehdy založily společnou vodárenskou společnost, ale vodovody a kanalizaci si od roku 1994 provozuje prostřednictvím vlastní společnosti sám.

close info Zdroj: Deník zoom_in Jak přiblížil starosta Velemína Petr Křivánek, zdroj pitné vody má ve svém katastru v okolí hory Milešovky obec svůj.

„Obec provozuje vodovody a kanalizaci, takže máme na starosti i čističku odpadních vod. V místních částech, kde to bylo možné, jako je Bílý Újezd a Milešov, je splašková voda svedena do centrální čističky ve Velemíně,“ nastínil starosta. Právě v centrální čističce obec investovala i do zařízení na odvodnění kalů, díky kterému se snižují náklady na jejich likvidaci.

Novou kanalizaci se samostatnou čističkou dokončila obec na konci loňského roku také v části Dobkovičky. Čistírna s ekvivalentem na zhruba 150 obyvatel je určená jen pro tuto malou obec.

Místostarosta Petr Janda uvedl, že v současné době obec řeší kolaudaci této stavby.

„Zároveň s kanalizací v Dobkovičkách jsme dostavěli i splaškovou kanalizaci také v Milešově, v té části, kde ještě chyběla,“ dodal místostarosta, který je zároveň jednatelem velemínských komunálních služeb. Ty mají provoz kanalizace a vodovodu ve své gesci.

Ne ve všech dvanácti místních částech a osadách, které pod Velemín spadají, bylo vybudování kanalizace možné. V minulosti proto obec zkoušela v těch nejmenších jít cestou domácích čistíren odpadních vod.

„Na Kletečné jsme vybudovali celkem devět domácích čistíren. Po zkušenostech a kvůli specifickému podloží, které tu máme, se nám ale jejich instalace velmi prodražila. Z původního rozpočtu, kdy jsme na ně měli vyčleněno přibližně milion korun, byly náklady nakonec dvojnásobné,“ uvedl Křivánek a doplnil, že jednu čistírnu obec poté vybudovala ještě pro dům s nájemními obecními byty v části Březno. Další čistírny ale v dohledné době neplánuje.

S cenou vodného a stočného 50 korun za metr krychlový jsou poplatky, které uživatelé ve Velemíně a okolí platí, hluboko pod krajským průměrem. Například cena vody v Ústeckém a Libereckém kraji, kde působí Severočeská vodárenská společnost, je pro letošní rok stanovena na 104,77 korun za metr krychlový.

„Pro obyvatele je to určitě velká úspora. Časem však budeme muset jít trošku nahoru, ale pořád budeme na polovině, maximálně dvou třetinách obvyklých cen,“ poukázal starosta s tím, že cenu obec i přes růst vstupních nákladů v podobě pohonných hmot nebo mezd nezvyšovala od roku 2014.