Podle územního plánu obce Straškov-Vodochody je tu 19 stavebních parcel, kde by měly co nejdříve vyrůst rodinné domky. Jejich vybudování obec z finančních důvodů vložila do rukou soukromého investora.

„V této části plánujeme výstavbu 19 rodinných domů, máme již platné územní rozhodnutí. Do roka by se mohlo začít stavět,“ potvrdil starosta obce Jan Bartoň.

Jak vysvětlil, pozemky jsou položeny dále od zastavěného území, proto by bylo pro obec finančně nemožné provést zasíťování pozemků na vlastní náklady. Vybudování inženýrských sítí i další výstavbu tedy přenechala soukromému subjektu.

Stejným způsobem Straškovští vyřešili také situaci stavebních pozemků uvnitř obce. Zde by se sice zasíťování dalo financovat, obci však patřila jen část pozemku. Zbytek byl pro ni příliš drahý. I tady proto koupil pozemky soukromý investor, který má zde k dispozici 22 parcel. Podle informací obce však v nejbližší době výstavbu ve Straškově neplánuje.