Vedle prohlídek expozic proběhnou v jeho prostorách tradiční i nové akce, které připravuje město spolu s Nadací historického a kulturního dědictví regionu města Budyně nad Ohří. Organizované prohlídky zde byly zahájeny v roce 1996 a od té doby se počet návštěvníků ustálil na hranici 25 tisíc.

Vodní hrad doznal za poslední rok několika změn. Začalo se s přestavbou objektu u hlavní brány na nové informační centrum. Pokročilo se s úpravami bývalé sýpky, na které přispělo městu dotací Ministerstvo kultury.

„Tento objekt, který má pěkné sklepení a samostatné sociální zázemí, by měl po úpravách interiéru sloužit ke společenským účelům a odlehčil tak od akcí historicky významnému Zlatému sálu. Mimo to uvažujeme vybudovat zde s partnerskými městy v rámci Euroregionu Elbe Labe setkávací centrum a výstavní prostor pro pořádání mezinárodních výstav. Využijeme i 15 let zkušeností, které nabyli organizátoři městské galerie," uvedl Petr Medáček, starosta města.

Prvním počinem městské galerii bylo otevření výstavy ikon, obrazů, maleb a leptů Antona Jaržombeka a Vjačeslava Iljašenka, kteří je malují a vystavují prakticky po celé Evropě. Výstava potrvá až do 29. května. První akcí na Zlatém sále je 15. dubna už 34. setkání seniorů s představiteli města.

Známé už jsou termíny oblíbených kulturních akcí. Budyňský krokodýl proběhne 29. května, Budyňská koruna 25. června, Keltský kruh ve dnech 15. a 16. července, Budyňský poutník 5. a 7. srpna a Bitva Budyně 13. srpna.