Podle výkazů, které radnice dostává každý měsíc, se odhaduje, že letošní návštěvnost bude spíše vyšší. Je to výsledek dobrého stavu památky a realizace aktivit, které mají už tradici a je o ně velký zájem. Po ukončení letošní sezony se město a vodní hrad začnou připravovat na pořádání vánočních a novoročních oslav.

V současné době mimo jiné také vrcholí práce na opravě hradní sýpky. Akce s nákladem 680 tisíc korun probíhá v rámci regenerace městské památkové zóny, a to za podpory Ministerstva kultury a poloviční účasti města. V závěru roku se podařilo městu získat z rezerv ministerstva dotaci téměř 400 tisíc korun na vybudování nového informačního centra hned za hradní branou. Hrubá stavba objektu bude ještě letos dokončená.

Do konce letošního roku pak má být dokončená i oprava bývalé hradní sýpky. Objekt, který sloužil k hospodářským účelům, bude nejspíš využit k pořádání společenských akcí. Stavba má zajímavé sklepení a v patře sál, do jehož prostor bude zakomponována stálá galerie.

„Chceme tak ulevit od akcí Zlatému sálu, který je historicky nejcennějším interiérem hradu. V něm budeme pořádat jen ty nejvýznamnější společenské události," sdělil starosta Budyně nad Ohří Petr Medáček.

Poslední aktivitou, která je už z větší části hotová a kompletně bude dokončená pro příští sezonu, je naučná stezka Malá Ohře. Ta kopíruje z velké části zhruba šest kilometrů dlouhý náhon pro budyňský mlýn. Malá Ohře začíná v Radovesicích a končí v Písteckém lese.

„Stezka začíná a končí právě na vodním hradu, má šest zastávek a zájemci si můžou zvolit délku putování i avizované téma, které je zajímá. Nejde jen o historii, ale také o zajímavosti z oblasti fauny a flory. Na každém stanovišti budou poutače s informacemi o dané lokalitě. Z tohoto pohledu jsme se stali novým členem spolku Hrady Českého středohoří," vysvětlil dál starosta.