Nejdůležitější a nejsložitější část stavby, tedy strojovna, ve které budou umístěny vodní turbíny, již nabývá konkrétních rozměrů. Stavba spodní konstrukce by mohla být ukončená v první polovině roku. Zastřešovat by se pak mělo do dvou měsíců.

Zastřešení elektrárny má kopírovat úroveň terénu. 
S montáží technologií se počítá ve druhé polovině letošního roku. „Termín dokončení hlavní stavby odhadujeme na konec letošního roku. 
S ozeleněním a ostatními úpravami pak počítáme počátkem roku 2014," informoval zástupce investora Jakub Helus.

Roudnice si od elektrárny slibuje tepelný výměník pro tepelné čerpadlo bazénu i napájení krytého plaveckého bazénu levnější elektřinou z vodní elektrárny. „Město se právě rozhoduje mezi dvěma typy výměníku. Na výběr má mezi výměníkem na kontaktu s říční vodou Labe na vtoku a výtoku z elektrárny, druhou možností je varianta velkoprofilových jímacích vrtů, což je podstatně teplejší voda v zimní sezóně," sdělila tisková mluvčí města Klára Kolorosová.

Vodní dílo se z převážné části nachází na pravém břehu Labe, v místě stávajícího kanálu pro vodní sporty. Kajakáři a raftaři by o svou atrakci však přijít neměli. Postaví se nová. „Zahájily se přípravné práce, založení dráhy. Samotná výstavba začne po ukončení hlavních prací na elektrárně. V současné době je v těchto místech uskladněn materiál," informovala mluvčí Kolorosová.