Opravy 90 let staré kanalizace a 54 let starého vodovodu v ulici Švagrovského jsou nutností. „Kamerová prohlídka prokázala korozi nad 50 %, praskliny, kaverny a deformace,“ poukázal mluvčí SVS Jiří Hladík. Stavební práce zde začnou během tohoto týdne.

V ulici Stadická už výkopové práce běží dva týdny. SVS zde pracuje na rekonstrukci vodovodu z roku 1930 a děravé a popraskané kanalizace z roku 1978.

„Vodovod je již dožilý s rostoucím počtem poruch. Kanalizace vykazuje četné díry, korozi místy nad 50 %, praskliny, úseky s prorostlými kořeny, netěsné spoje a tvořící se kaverny,“ popsal Hladík s tím, že kanalizační šachty mají nedostatečný profil a jsou nestabilní.

Na stovky metrů roudnického potrubí, kterého se opravy dotknou, je napojeno kolem 300 obyvatel. Ti se nemusejí bát, že by kvůli stavbě přišli o vodu. Zásobování okolních objektů pitnou vodou zajišťuje provizorní vodovod, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami. O práce se pro investora postarají zhotovitelé Severočeská stavební a SMP CZ.

Oprava potrubí, pak i povrchů

Se stavbami souvisí i rekonstrukce stávajících plynovodů společnosti Innogy. Město naváže kompletní obnovou uličního profilu. „Plánována je nejen nová vozovka a chodníky, ale i jasné vymezení stání pro osobní automobily a prostoru pro cyklisty,“ vylíčil mluvčí roudnické radnice Jan Vancl s tím, že do projektu jsou zakomponovány principy zadržování dešťových vod a pamatuje i na bezbariérovost.

Rekonstrukce ve Stadické je součástí rozsáhlého projektu týkajícího se nejen této ulice, ale i Školní a Budovatelů. Na jeho realizaci se vztahuje možnost získání dotace z fondů ministerstva pro místní rozvoj. „Žádost je podána a v případě úspěchu bychom získali miliony nejen pro tyto, ale i návazné práce, které jsou plánovány pro příští rok,“ řekl místostarosta Jiří Řezníček.

Žádné zásadní změny nečekejte ve Švagrovského ulici. „V rámci plánovací schůzky byly občanům navrženy čtyři varianty rekonstrukce a možné úpravy. Vyjádřili se však pro zachování stávajícího stavu,“ vysvětlil Řezníček.

Výkopové práce v Roudnici se neobejdou bez dopravních omezení v návaznosti na jednotlivé etapy staveb. „V rámci právě probíhající první etapy je pro všechnu dopravu mimo autobusy uzavřena část Stadické od křížení s Libušinou a Přemyslovou až po napojení na Špindlerovu třídu,“ upozornil Vancl. V průběhu návazných etap se očekávají další omezení včetně přesunů autobusových zastávek.

V ulici Švagrovského je už teď kompletní uzavírka mezi ulicí Dr. Slavíka a výjezdem před Billou. Ulice je zobousměrněná. Největší problém to nejspíš představuje pro rezidenty, kteří své vozy budou muset parkovat o kus dál.

Ve Stadické vodovod tvoří litinové potrubí DN 150 z roku 1930. Kanalizace je zde z betonového potrubí DN 300 a DN 400 z roku 1978. V ulici Švagrovského vodovod tvoří litinové potrubí v dimenzi DN 100 z roku 1965. Kanalizaci tvoří betonové potrubí DN 300 z roku 1930.

Stavby jsou součástí obnovy majetku SVS hned na 23 místech v okrese Litoměřice v tomto roce celkem za 234,1 milionu korun bez DPH.