Designérskou soutěž vypsal Památník Terezín po nedávné úspěšné architektonické soutěži na řešení rekonstrukce Muzea ghetta. Vítězem se stalo pražské studio 20YY: Petr Bosák, Robert Jansa a Martin Groch.

„Porota nejdříve vybrala z 19 přihlášek designerských týmů čtyři, které svými návrhy posunuly dlouho organicky se vyvíjející vizuální identitu této instituce do soudobé podoby. Dalšími soutěžícími v užším výběru byli andrej&andrej; Matúš Buranovský, Filip Kraus a Josef Tomšej; Kateřina Havelková a Tereza Boturová," uvedla Petra Husáková z Památníku Terezín. 

Porotě předsedala slovenská designerka Ľubica Segečová a tvořili ji dále Tereza Hejmová, autorka nového vizuálu Pražského výstaviště, a Jan Brož, tvůrce vizuální identity výstav ve Veletržním paláci. Náhradní členkou nezávislé poroty byla kurátorka a umělkyně Linda Dostálková. Závislou část představovala místopředsedkyně poroty Petra Husáková spolu s Tomášem Výchopněm a náhradnicí Ivanou Rapavou.

K první ceně v soutěži uvádí předsedkyně poroty Ľubica Segečová: „Je našou povinnosťou starať sa o inštitúcie, zvlášť dnes a zvlášť v našom geopolitickom prostredí. Víťazný návrh na identitu Památníku Terezín predkladá komplexné riešenie návrhu, ako by mala inštitúcia, akou Památník Terezín je, komunikovať v súčasnosti. Prioritou bol obsah a 'tón komunikácie' ako sami autori návrhu uvádzajú. Zvolili vizuálny jazyk, ktorý je skôr klasický ako inovátorský, zároveň však vyspelý a citlivý. Subtílnym a veľmi presným dávkovaním informácie monumentalizuje a spolu s novým logom – symbolom Památníku Terezín vytvára aktuálnu a zrozumiteľnú identitu. Víťazný návrh autori overujú aj v podobe informačného a navigačného systému, kde dokazujú životaschopnosť zvoleného prístupu.“

close Ukázka využití nové vizuální identity Památníku Terezín od studia 20YY Designers info Zdroj: 20YY Designers/se svolením Památníku Terezín zoom_in Ukázka využití nové vizuální identity Památníku Terezín od studia 20YY Designers

První místo se setkalo s podporou a pochopením i u vedení Památníku Terezín. „Nový vizuální styl má vysoký potenciál přehledně a srozumitelně sjednotit naši vizuální komunikaci. Zvolený poměrně konzervativní a přitom velmi moderní výraz dobře spojuje náš historický odkaz a současné nároky na grafické výstupy,“ míní ředitel Památníku Jan Roubínek.

„Nové logo navíc v sobě šikovně snoubí dva pilíře naší činnosti a jim odpovídající symboliku: černobílá brána jako symbol politické represe v Malé pevnosti a Davidova hvězda jako univerzální znak represe národnostní zastupující někdejší terezínské židovské ghetto,“ dodává ředitel.

S vítězem bude podepsána smlouva na evoluci současné vizuální identity a její promítnutí do všech materiálů a komunikačních cest, kterými Památník Terezín komunikuje své poslání a programovou náplň.

Zadavatelem soutěže byl Památník Terezín, zorganizovalo ji architektonické centrum CCEA MOBA.

Památník Terezín
je národní kulturní památkou a příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Má za úkol uchovávat památku na oběti nacistické perzekuce během 2. světové války. Památník byl založen tehdejší československou vládou v roce 1947 pod názvem Památník národního utrpení.
Památník Terezín rozvíjí zejména muzejní, výstavní, výzkumnou a vzdělávací činnost spojenou s utrpením lidí během 2. světové války a to jak v Terezíně tak i jinde.
Zdroj: pamatnik-terezin.cz