Společně se svou kolegyní mají na starost vinice na svazích západně od Radobýlu v Michalovicích patřící pod Klášterní vinné sklepy Litoměřice. „Práce na vinici je náročná, navíc je nás málo, dnes už o takovou práci moc lidí nestojí,“ shrnula Jarolímková.

Vinná réva se stříhá jednou za rok v období vegetačního klidu. Stříhá se především pro omezení výnosů, aby se udržela kvalita vína, a pro zachování architektury keře, aby se réva dobře obdělávala.