Na této akci se kromě složek integrovaného záchranného systému (PČR Litoměřice, Hasičský záchranný sbor Litoměřice, Městská policie Litoměřice, zástupci mikroregionu a města Litoměřice) bude prezentovat i v letošním roce Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Litoměřice.

V rámci programu jednotlivé složky budou prezentovat svoji činnost, včetně praktických ukázek z výcviku. Vazební věznice Litoměřice se bude mimo jiné prezentovat novými eskortními vozidly VW Crafter a Irisbus SFR 160, které si mohou návštěvníci prohlédnout a dále příslušníci eskortní skupiny „ENO" (eskorta nebezpečných osob) z Vazební věznice Litoměřice ve spolupráci s příslušníky PČR předvedou dynamickou ukázku ozbrojený přepad eskortního vozidla během eskorty.

Samozřejmě nebude chybět ani překvapení pro malé, ale i velké návštěvníky.

Den Policie ČR a integrovaného záchranného systému v Litoměřicích 2012.