Z celkového počtu 233 voličů jich přišlo k referendu 115. Drtivá většina z nich také odhlasovala, že obec má všemi dostupnými prostředky zabránit výstavbě.

Hlasování začalo v 8 hodin a skončilo po šesti hodinách. O konání referenda rozhodlo zastupitelstvo v srpnu. Důvodem byly obavy ze zhoršení životního prostředí, hlavně z větší intenzity dopravy při transportu odpadu ke zplyňování.