Podle Státní veterinární správy zhruba polovina rybníků je již vylovena a kapři směřují pod veterinárním dohledem do sádek, aby byli připraveni pro vánoční stůl. Na severu Čech nezaznamenali veterináři žádný závažný problém.

„Výlov je pod veterinárním dozorem a veterináři sledují i dále, jak je s rybami nakládáno, zejména s ohledem na ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dosud nebyla zaznamenána prakticky žádná pochybení,“ uvedl Josef Duben ze Státní veterinární správy.

Mluvčí státní veterinární správy též uvedl, že chladné a víceméně jasné počasí bez plískanic pomáhá rybářům. Tato situace je pro rybáře důležitánejen při výlovu, ale i při střežení rybníků proti pytlákům před výlovem.