Ochranná pásma kolem ohnisek nákazy moru zahrnovala obce Štětska a Podřipska.